Luottamuselinten kokoukset 2017

SKS:n vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa. Valtuuskunnalla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta ja hallituksella 10–12 kokousta.

Vuonna 2017 SKS:n luottamuselimet kokoontuvat seuraavasti:

Vuosikokous

torstaina 16.3. klo 18.00

Valtuuskunta

16.3.
13.11.

Hallitus

23.1.
17.2.
16.3.
10.4.
15.5.
12.6.
22.8.
18.9.
16.10.
13.11.
11.12.