Koulutus opettajille

Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kielten opettajille järjestetään 9.6.2017 koulutus osana monitieteistä konferenssia GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities. Koulutus koostuu luennosta ja työpajatyöskentelystä.

Koulutuksessa esitellään geneettistä näkökulmaa kieleen. Kun tekstigenetiikan keinoja käytetään kielten ja kirjoittamisen opettamisessa, oppilaita autetaan hahmottamaan tekstin syntymistä uudella tavalla. Tekstigenetiikka tarjoaa opettajille käytännöllisiä työvälineitä, joiden avulla opetusta voidaan kanavoida uusien opetussuunnitelmien perusteiden painottamaan suuntaan (esim. tietoisuus omasta oppimisprosessista).

Työpajassa tutustutaan suomalaisten koululaisten kirjoittamiin teksteihin. Ne on kirjoitettu siten, että kaikki oppilaiden kirjoittaessa tekemät muutokset (esim. lisäykset, poistot, korvaukset) ovat näkyvillä aineistossa. Tällaista tekstiversiota tarkastelemalla voidaan havaita, mitkä kohdat ovat tuottaneet oppilaalle vaikeuksia − missä kohdin esiintyy useita versioita ja muutoksia − ja mitkä kohdat ovat syntyneet helpommin. Näin opettajan on helpompi havaita, mitkä kielen ilmiöt ovat oppilaille työläitä, ja oppilas hahmottaa paremmin kirjoittamiseen liittyviä prosesseja. Työpajassa esitellään käsin kirjoitettujen tekstien lisäksi myös tietokoneella kirjoitettujen tekstien analyysia.

Koulutuksen vetäjänä toimii professori Claire Doquet (Université Paris 3), joka on tutkinut hankkeessaan ranskalaisten koululaisten vastaavia tekstejä, yhteistyössä yliopistolehtori Christophe Leblayn kanssa (Turun yliopisto). Koulutus on englannin- ja suomenkielinen, ja se järjestetään yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Koulutukseen on erillinen ilmoittautuminen, jonka tiedot päivitetään myöhemmin.

Tiedustelut hanna.karhu@helsinki.fi.

 

Lisätietoja konferenssista: www.finlit.fi/fi/genesis2017