Opas aloitteleville kääntäjille

Kääntäminen ammattina

Oletko hakeutumassa kääntäjän uralle? Olet ahkera lukija, opiskellut kieliä ja mahdollisesti kääntämistä. Ehkä sukujuuresi johtavat Suomeen tai metallimusiikki ja pohjoiset revontulet kutsuvat sinua. Kenties sormesi syyhyävät saattamaan lempiteostasi omalle kielellesi. Syyt kääntäjäksi ryhtymiseen ovat moninaisia, mutta kaikkia kirjallisuuden kääntäjiä yhdistää rakkaus sanataiteeseen.

Kääntäjän työ on itsenäistä ja yrittäjähenkistä, joten ilman oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta ei pääse alkuun. Ennen kuin ryhdyt tuumasta toimeen, on hyvä muistaa, että jokainen teos kulkee maailmalle useiden käsien kautta. Jokaisen kirjan tekijänoikeuksilla on omistajansa ja jokaiselle käännettävälle teokselle tarvitaan ulkomainen kustantaja. Kirjojen käännösoikeuksien myynti ja ostaminen kuuluu kustantamoiden ja agentuurien perustyöhön. Oikeuksia myydään erityisesti kansainvälisillä kirjamessuilla, joista merkittävimmät ovat Frankfurtin kirjamessut.

Kääntäjät ovat tekemisissä etenkin kustantamoiden käännösoikeuksia myyvien foreign rights -vastaavien tai -osastojen kanssa. Kustantamoita ja kirjailijoita edustavat myös käännösten myyntiin keskittyneet kirjallisuusagentit. Kokenut kääntäjä saattaakin toimia agenttiin verrattavana ala-agenttina tai ”scouttina”, joka etsii teoksille sopivaa julkaisijaa tai kustantamolle julkaistavaksi sopivaa materiaalia.

FILIn ohjeet aloittelevalle kääntäjälle

FILI tukee Suomen kirjallisuuden kääntämistä ja julkaisua muille kielille. Myönnettävien käännös- ja painatustukien ehtona on, että kääntäjä kääntää teoksen sen alkuperäisestä julkaisukielestä omalle äidinkielelleen.

Seuraavat ohjeet olemme koonneet opasteiksi kääntäjän uran alkutaipaleelle:

  1. Aivan ensin: kirjallisuuden kääntäjän on osattava paitsi kieltä ja luettava paljon myös kyettävä analysoimaan tekstiä ja ymmärrettävä kirjallisuuden keinoja. Kieli- ja kirjallisuusopintojen tärkeyttä ei voi aliarvioida.
  2. Älä tyydy vain lukemaan Suomen kirjallisuutta vaan perehdy laajemmin myös kustannusalaan. Tee taustatutkimusta: tutustu suomalaisiin kustantamoihin ja niiden tarjontaan. Seuraa kustantajien ja agenttien kotisivuja, vieraile mahdollisuuksien mukaan kirjamessuilla ja kirjallisuustapahtumissa, lue alan lehtiä ja seuraa uutisia. Tutustu myös kotimaasi käännöskirjallisuuden kustantajiin – tarvitset näitä kontakteja yhtä paljon kuin suomalaisiakin.
  3. Verkostoidu kollegoidesi kanssa. FILI mahdollistaa kanssakäymisen Suomen kirjallisuuden ulkomaisten kääntäjien kesken Kääntöpiirissä.
  4. Pidä yllä ajantasaista ansioluetteloa, johon kirjaat alan kannalta olennaisen koulutuksesi, kokemuksesi ja osaamisesi. Kerää käännösnäytteet portfolioksi. Myös FILIn käännöstukihakemusten liitteeksi pyydetään kääntäjiltä CV.
  5. Kun mielessäsi on tietty teos, varmista onko se jo käännetty kohdekielelle. Voit käyttää apunasi teoksen kustantajaa, kirjallisuusagentuurien kotisivuja tai FILIn käännöstietokantaa.
  6. Selvitä kenelle teoksen käännösoikeudet kuuluvat. Ota yhteyttä alkuteoksen kustantajan käännösoikeuksista vastaavaan henkilöön, foreign rights -osastoon tai kirjallisuusagenttiin. Teoksesta ei kannata tehdä edes näytekäännöstä ilman oikeuksien omistajan lupaa, jos käännöstä aiotaan tarjota ulkomaiselle kustantajalle. Turhaa työtä välttääksesi varmista samalla, onko teoksen oikeudet jo myyty kohdemaahan ja onko joku muu aloittanut käännöstyön. Tekijänoikeusasioista Suomessa voit lukea lisää kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö Sanaston kotisivuilta.
  7. Suomalaiset kustantajat käännättävät teoksistaan näytekäännöksiä, joita tarjotaan ulkomaisille kustantajille. Kustantajat teettävät kääntäjillä myös lausuntoja, joiden avulla saadaan kuva käännettävästä teoksesta. Näitä ja muita tilaisuuksia silmällä pitäen kannattaa olla rohkea ja aktiivinen ja pitää yhteyttä foreign rights -toimijoihin ja kirjallisuusagentteihin.
  8. Tärppäsikö – ensimmäinen käännöshanke haavissa? On tärkeää, että kääntäjä ja kustantaja solmivat kirjallisen käännössopimuksen, joka sinetöidään molempien allekirjoituksella. Lisätietoja sopimus-, palkkio- ja muissa edunvalvonta-asioissa kannattaa kysyä oman maan kääntäjäliitoista ja -järjestöistä. Suomalaisista sopimuskäytännöistä löytyy lisätietoa mm. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sekä Suomen tietokirjailijoiden kotisivuilta. Palkkiokäytännöistä Suomessa voit lukea oheisen esimerkkiartikkelin: ”Johdatus kirjallisuuden käännöspalkkioihin”.