Översättareseminar 12.8.–24.8.2002

FILI arrangerar ett översättarseminarium för 15 debuterande översättare från 14 olika länder. I en seminars workshop översätts olika texter och behandlas saker som avser översättning.

Finland, Helsingfors