Sodan jäljet muistoissa ja maisemassa

Sodan jäljet muistoissa ja maisemassa
Kuva: Ensimmäisen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia Helsingin Niinisaaressa, SKS KRA.
Muistitietokeruu 14.3.–31.8.2022

Suomen historian sodat ovat jättäneet pysyvän jäljen maisemaan ja kaupunkikuvaan lähes kaikkialla Suomessa. Millaisia muistoja sinulla on sotien muuttamasta maisemasta? Leikitkö lapsuutesi juoksuhaudoissa tai uiskentelitko sadeveden täyttämissä pommikuopissa? Liittyykö kouluusi, työpaikkaasi tai kotiisi sota-ajalta peräisin olevia kertomuksia? Kerro omat muistosi!

Toivomme kirjoituksia sotien jättämistä jäljistä ja niiden merkityksistä. Kirjoituksesi voi liittyä 1900-luvun sotien lisäksi myös vanhempien sotien jälkiin.

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Miten historialliset sodat näkyvät oman elinympäristösi maisemassa? Entä muualla liikkuessa?
 • Miten sotien jäljet ovat vaikuttaneet toimintaasi? Oletko leikkinyt lapsuutesi juoksuhaudoissa? Oletko asunut talossa, joka on rakennettu sota-ajalla? Entä oletko tietoisesti mennyt vierailemaan sotahistoriallisella kohteella?
 • Miten aistit sota-ajan paikkoja? Millaisia tunteita kohteet herättävät sinussa?
 • Onko jokin tietty paikka jäänyt vahvasti mieleesi? Kuvaile kohdetta ja siihen liittyviä muistoja niin tarkasti kuin pystyt.
 • Mistä muistot ovat? Halutessasi voit antaa osoite- tai koordinaattitiedot.
 • Mistä olet saanut tietää kuvailemiesi paikkojen historiasta? Onko joku kertonut niihin liittyneitä tarinoita? Millaisia tarinoita olet kuullut?
 • Ovatko kokemasi paikat muuttuneet elämäsi aikana? Miten aika on vaikuttanut kohteisiin? Onko kokemuksesi niistä olleet erilaisia lapsena kuin aikuisena?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Turun yliopiston väitöskirjatutkija Teemu Väisänen. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2022 ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 31.8.2022 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”Sodan jäljet”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.