Dr Kati Kallio

Kati Kallio. Kuva: Gary Wornell.

Academy Research Fellow

E-mail: kati.kallio[at]finlit.fi

Research interests:

 • Finnic oral poetry, Kalevalaic poetry
 • performance, genre and intertextuality
 • oral–literary interaction
 • poetic meter and music

Kati Kallio works as an Academy Research Fellow at the Finnish Literature Society, specializing in Kalevalaic oral poetry. Combining views from folklore studies, linguistic anthropology, ethnomusicology and history, Kallio is interested in oral poetics, performance, ritual and emotion. She has been working with the earliest Ingrian and Karelian sound recordings and musical transcriptions, recording history of Kalevalaic poetry and early modern oral-literary interaction in Finland.

Kallio leads, with Eetu Mäkelä, the consortium FILTER (Formulaic intertextuality, thematic networks and poetic variation across regional cultures of Finnic oral poetry, 2020–2024) of the Academy of Finland, developing computational means to explore the Karelian-Ingrian-Finnish-Estonian corpus of oral poetry. With Senni Timonen and Lari Ahokas, she is working on an open access edition of early modern Finnish charms. She also participates in the projects The Muted Muses of Oral Culture and the Open Kalevala, and affiliates to the Folklore Studies at the University of Helsinki (title of docent).

Scholarly publications available at https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/kati-kallio

A list of online sources of Kalevalaic poetry in English: https://blogs.helsinki.fi/kmheinon/sources/

Selected publications in English

 

 • Frog, Satu Grünthal, Jarkko Niemi & Kati Kallio (eds.) 2021: Versification: Metrics in Practice. Helsinki: SKS. https://doi.org/10.21435/sflit.12
 • Mari Sarv & Kati Kallio & Maciej Janicki & Eetu Mäkelä 2021. Metric variation in the Finnic runosong tradition: A Rough Computational Analysis of the Multilingual Corpus. In: Petr Plecháč, Robert Kolár, Anne-Sophie Bories, Jakub Říha (Ed.). Tackling the Toolkit. Plotting Poetry through Computational Literary Studies (131−150). Prague: Institute of Czech Literature CAS. http://doi.org/10.51305/ICL.CZ.9788076580336.09
 • Kallio, Kati & Mäkelä, Eetu & Maciej Janicki 2020: Historical Oral Poems and Digital Humanities: Starting with a Finnish Corpus. Folklore Fellows Network 54: 12–18. https://www.folklorefellows.fi/historical-oral-poems-and-digital-humanities/
 • Parallelism and Musical Structures in Ingrian and Karelian Oral Poetry. – Oral Tradition 31(2): 331–354 (Parallelism in Verbal Art and Performance, ed. by Frog & Lotte Tarkka). http://journal.oraltradition.org/issues/31ii/kallio 
 • Literary Kalevala-Meter and Hybrid Poetics in the 16th and 17th Century Finland. – Folklore: electronic journal of folklore 67 (2017), 13–48. https://doi.org/10.7592/FEJF2017.67.kallio
 • Kallio, Kati & Frog with Sarv, Mari 2017: What to Call the Poetic Form: Kalevala-Meter or Kalevalaic Verse, regivärss, Runosong, the Finnic Tetrameter, Finnic Alliterative Verse, or Something Else? – RMN Newsletter 12–13: 94–117. http://hdl.handle.net/10138/305420
 • Changes in the Poetics of Song during the Finnish Reformation – Re-forming the Early modern North: Text, Music and Church Art, eds. Tuomas M. S. Lehtonen & Linda Kaljundi, Amsterdam University Press 2016, pp. 125–155. http://hdl.handle.net/10138/167839
 • Multimodal Register and Performance Arena in Ingrian Oral Poetry – Registers of Communication, eds. Asif Agha & Frog, Finnish Literature Society, 2015, pp. 322–335. https://doi.org/10.21435/sflin.18
 • Interperformative Relationships in Ingrian Oral Poetry. – Oral Tradition 25(2), s. 391–427. http://journal.oraltradition.org/issues/25ii/kallio

 

Selected publications in Finnish

 • Kati Kallio & Riho Grünthal & Lassi Saressalo (toim.) 2021: Inkerikot, setot ja vatjalaiset — Kansankulttuuri, kieli ja uskomusperinteet. Helsinki: SKS. https://doi.org/10.21435/skst.1467.
 • Kallio, Kati & Valtonen, Taarna & Jouste, Marko 2019: Olaus Sirman runojen vertailevaa luentaa – runojen poetiikka suhteessa suullisiin ja kirjallisiin lähikulttuureihin. Suomalais-Ugrilaisen Seuran aikakauskirja 97, 109–152. https://doi.org/10.33340/susa.75266
 • Kallio, Kati & Lehtonen, Tuomas & Timonen, Senni & Järvinen, Irma-Riitta & Leskelä, Ilkka 2017: Laulut ja kirjoitukset: Suullinen ja kirjallinen kulttuuri uuden ajan alun Suomessa. Helsinki: SKS. http://dx.doi.org/10.21435/skst.1427
 • Kallio, Kati 2014: Armas Launis, inkeriläinen runolaulu ja Kullervo-oopperan venäläinen tausta. – Musiikki-lehti 44(3–4): 5–25. http://hdl.handle.net/10138/187591
 • Laulamisen tapoja. Esitysareena, rekisteri ja paikallinen laji länsi-inkeriläisessä kalevalamittaisessa runossa [Ways of Singing. Performance Arena, Register and Local Genre in West-Ingrian Oral Poetry, abstract in English]. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2013. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9566-5.

CV