Felix Thomas lumen mundi – Medieval chants for the feasts of Thomas Aquinas

5.8.2016 - 13:15
Keskiaikaisia lauluja Tuomas Akvinolaisen muistopäivien liturgioista: CD-levyn julkistus ja tutkimushankkeen esittely

Meillä on ilo kutsua teidät levynjulkistustapahtumaan ke 24.8.2016 klo 15–16 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasaliin, Hallituskatu 1, Helsinki.  Ohjelma.

Tutkimushanke ja siihen liittyvän levyn aikaansaaminen on poikkitieteellisesti ja -taiteellisesti erityislaatuinen tapahtuma: Vox Silentiin levynjulkistus on osa Koneen Säätiön tukemaa tieteellis-taiteellista hanketta ”Näe, kuule, tunne, koe. Moniaistinen kokemuksellisuus Tuomas Akvinolaisen muistojuhlissa”. Hankkeen tutkijat ja taiteilijat ovat Seppo Heikkinen, Johanna Korhonen, Antti Lampinen, Marika Räsänen ja Hilkka-Liisa Vuori.

Mukana projektissa on musiikin tutkimuksen ja tuottamisen lisäksi kulttuurihistoriallinen ja kielitieteellinen näkökulma sekä käytännöllinen kokeellinen puoli. Lauluja on projektin puitteissa laulettu monissa työpajoissa eri puolilla Suomea sekä myös Ranskassa ja Englannissa.

Vox Silentiin vierailijana levyllä laulaa myös ranskalainen dominikaaniveli Marie-Augustin Laurent-Huyghues-Beaufond. Hänen läsnäolonsa levyllä tuo musiikkiin yhtymäkohdan dominkaaniperinteen historiasta nykypäivään. Kyseessä on Vox Silentiin 12. cd-levy. Levyn laulut ovat osa kokonaisuutta, jota harvoin kuullaan.

Lisätiedustelut koskien levyä: hilkka-liisa.vuori@uniarts.fi 040-701 6534
Lisätiedustelut koskien tutkimusprojektia: marika.rasanen@utu.fi 050-542 974

***
Tuomas Akvinolainen (1224/5–1274), syntyjään Akvinojen kreivillistä sukua Etelä-Italiasta, liittyi dominikaaneihin Napolissa noin 1244. Hän on tunnettu nimenomaan teologisista teksteistään. Osin teokset, osin hyvät työt ja kuoleman jälkeiset ihmeet johtivat siihen, että paavi Johannes XXII virallisesti tunnusti Tuomaan pyhimykseksi vuonna 1323. Felix Thomas lumen mundi -levy esittelee Tuomaan nimenomaan pyhimyksenä – näkökulma, joka usein jää oppineisuuden varjoon.

Laulut ovat kahdesta dominikaanien Tuomaalle omistamasta vuosittaisesta juhlapäivästä ja niiden keskiaikaisesta liturgiasta: Dies natalis -juhlaa vietettiin 7. maaliskuuta eli päivänä, jona Tuomas kuoli aloittaakseen uuden elämän taivaassa. Translaatiojuhlaa 28. tammikuuta juhlittiin 1370-luvun alusta alkaen sen kunniaksi, että Tuomaan ruumis siirrettiin Etelä-Italiasta Ranskaan.

Yli 60 laulusta olemme valinneet levylle 28 laulua. Olemme kirjoittaneet ne suoraan keskiaikaisista 1300–1400-luvun käsikirjoituksista. Vuoren erityisalaa ovat nuotit. Räsänen ja Heikkinen ovat tulkinneet tekstikohtia. Laulut kertovat Tuomaan opista, joka kirkkaudellaan valaisee maailman, ja ihmeistä, jotka tapahtuivat pyhimyksen haudalla Fossanovassa. Yksi aihe nousee molempien juhlapäivien musiikissa näkyvään rooliin: jumalaista voimaa, taivaallista loistoa ja ihastuttavaa tuoksua välittävät pyhimyksen luut. Dies natalis -juhlan liturgiassa Tuomaan reliikit ovat saavuttamattoman kaipauksen kohde. Vaikka ruumis lepäsi sisterssiläisluostarissa, dominikaanit tekivät sen läsnä olevaksi ja kunnioitettavaksi musiikin välityksellä. Translaatiojuhlassa puolestaan kumpuaa syvä riemu siitä, että dominikaaniveljet olivat vihdoinkin saaneet ihailemansa pyhimyksen reliikit oman sääntökunnan suojiin.

Muistoliturgioissa käytetään lähinnä kolmea runomittaa, joiden käyttö on vahvasti kontekstisidonnaista. Hymnit on kirjoitettu kirkkoisä Ambrosiuksen (n. 340–397) käyttämään jambiseen dimetriin pohjautuvassa mitassa (esim. Aurora pulchra rútilans). Tämän rinnalla varsinkin antifoneissa esiintyy Carmina Buranasta tuttu vaganttimitta (esim. Matri vitae iam ereptum / vivum reddit filium), kun taas responsorioissa yleisin on kymmentavuinen nouseva säe (Felix Thomas / doctor ecclésiae), joka "proosallisimpana" mitoista sopii parhaiten kertoviin jaksoihin.

Veli Marie-Augustin Laurent-Huyghues-Beaufond OP (Ordo Praedicatorum) on dominikaaniveljestön jäsen. Hänen kiinnostuksensa liturgista musiikkia, sen historiaa ja nykypäivää kohtaan syveni, kun hän liittyi sääntökuntaan. Dominikaanina hän tuntee voimakasta yhteyttä Tuomas Akvinolaiseen. Nykyään Ranskassa asuva Marie-Augustin tutustui Vox Silentiihin toimiessaan vuoden Helsingissä.

Vox Silentii (Johanna Korhonen, Hilkka-Liisa Vuori) on 1992 perustettu lauluyhtye, joka esittää, tutkii ja opettaa keskiaikaista kirkkolaulua. Lauluyhtye pyrkii äänenkäytössä laulutapaan, joka hyödyntää kirkon akustiikan ja sointitilan mahdollisimman täytenä tuottaen kuuluville kirkossa soivia yläsäveliä. Kuulija voi havaita ne hentoina huilumaisina ääninä laulun ohessa. Kirkko on kolmas laulajamme. Levy on äänitetty Naantalin kirkossa, joka on keskiaikainen birgittalaissisarten luostarin kirkko Varsinais-Suomessa. Tuomaan juhlapäivien musiikki on kotonaan Naantalissa kuten koko keskiaikaisessa Turun hiippakunnassa, joka seurasi dominikaanista liturgiaa aina reformaatioon saakka.