Koulutus opettajille

Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kielten opettajille järjestetään 9.6.2017 koulutus osana monitieteistä konferenssia GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities. Koulutus järjestetään yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Aika: Perjantaina 9.6.2017 klo 8.45−13.30
Paikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasali (Hallituskatu 1) sekä Kansalliskirjaston auditorio (Yliopistonkatu 1)
Kohderyhmä: äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kielten opettajat ensisijaisesti yläkoulussa ja lukiossa

Koulutuksen keskiössä on kirjoittamisen opettaminen tekstigenetiikkaa hyödyntäen ja uusien Opetussuunnitelman perusteiden (Ops) hengessä. Kun tekstigenetiikan eli kirjoittamisen prosessien tutkimuksen keinoja käytetään kielten ja kirjoittamisen opettamisessa, oppilaita autetaan hahmottamaan tekstin syntymistä uudella tavalla. Tekstigenetiikka tarjoaa opettajille käytännöllisiä työvälineitä, joiden avulla opetusta voidaan kanavoida uusien opetussuunnitelmien perusteiden painottamaan suuntaan (esim. tietoisuus omasta oppimisprosessista ja oppimisen jatkuva arviointi). Koulutuksessa käsitellään myös kirjailijoiden käsikirjoitusten tarjoamia mahdollisuuksia opetukselle.

Koulutus järjestetään osana kansainvälistä monitieteistä konferenssia GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities, ja se sisältää yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen johtajan Jorma Kauppisen (Opetushallitus) avauspuheenvuoron "The Finnish Curriculum Reform", professori Claire Doquet’n (Université Paris 3) oppilaiden kirjoitusprosesseja käsittelevän esitelmän ”Textual Genetics at School: Reading Pupils’ Writings” sekä kaksi tunnin työpajaa, jotka on tarkoitettu Suomessa toimiville opettajille. Työpajojen kouluttajina toimivat Christophe Leblay (Turun yliopisto / ITEM), Claire Doquet (Université Paris 3), Solène Audebert-Poulet (Sorbonne University - Paris 3) ja Hanna Karhu (Helsingin yliopisto / SKS).

Koulutus on maksuton. Koulutuksen alkuosan puheenvuorot pidetään englanniksi. Työpajojen työskentelykieli on suomi. Ranskankieliset puheenvuorot tulkataan suomeksi.

Koulutuksen verkkosivut: www.finlit.fi/fi/genesis2017koulutus

Koulutuksen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/events/1842323786027594/

Ilmoittautuminen

Koulutukseen on ilmoittauduttava 26.5.2017 mennessä Christophe Leblaylle (chrleb@utu.fi). Kerro ilmoittautumisen yhteydessä lyhyesti omasta taustastasi.

Jos haluat osallistua koulutuksen lisäksi koko konferenssiin, se onnistuu rekisteröitymisen kautta. Konferenssimaksu on 35 euroa. Lisätietoa ja rekisteröityminen: www.finlit.fi/fi/genesis2017

Ohjelma

Perjantai 9.6.2017

8.45−9.00 (SKS:n juhlasali, Hallituskatu 1)

Avaus: Opetushallituksen yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -osaston johtaja Jorma Kauppinen.

9.00−10.00 (SKS:n juhlasali, Hallituskatu 1)

Professori Claire Doquet’n esitelmä (Université Paris 3): "Textual Genetics at School: Reading Pupils’ Writings". 

10.00−10.15 Kahvitarjoilu (SKS:n juhlasali, Hallituskatu 1)

10.30−11.30 (Kansalliskirjaston auditorio, Yliopistonkatu 1)

Opettajille suunnattu työpaja I: Tekstigenetiikkaan keskittyvä osuus (Claire Doquet ja Christophe Leblay)

Pääpaino työpajan ensimmäisessä osassa on oppilaiden kirjoittamien tekstien tarkastelussa tekstigenetiikan metodeja hyväksi käyttäen. Työpajassa käsitellään sekä paperille kirjoitettuja että tietokoneella kirjoitettuja tekstejä. Kouluttajat johdattavat aiheeseen ja osallistujat tekevät aineistoon liittyviä paritöitä.

11.30−12.30 Lounas (omakustanteinen)

12.30−13.30 (Kansalliskirjaston auditorio, Yliopistonkatu 1)

Opettajille suunnattu työpaja II: Kirjallisuuteen keskittyvä osuus (Solène Audebert-Poulet ja Hanna Karhu)

Koulutuksen jälkimmäisessä osassa tarkastellaan suomenkielistä kaunokirjallisuutta ja ranskankielistä nuortenkirjallisuutta tekstigenetiikan näkökulmasta sekä esitellään kirjailijoiden käsikirjoituksia ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia kouluopetukselle.

Kouluttajat

Professori ja lingvisti Claire Doquet (Sorbonne Nouvelle University, Paris) johtaa ECRISCOL-tutkimusryhmää, joka tutkii kirjoittamista kouluissa (http://www.univ-paris3.fr/ecriscol-300509.kjsp). 

FT, dosentti Christophe Leblay toimii yliopistonlehtorina Turun yliopistossa sekä johtaa ranskalaisessa käsikirjoitusinstituutti ITEMissä tutkimusryhmää ”Kirjoituksen aika ja sen representaatiot”. Hänen tutkimusintressejään ovat geneettinen kritiikki, ammattikirjoittaminen ja visualisaatio (graph theory).  

Solène Audebert-Poulet on ranskalainen opettaja, joka valmistelee geneettisen kritiikin alan väitöskirjaansa CLESTHIAssa (Sorbonne University Paris 3). Audebert-Poulet tutkii nuortenkirjallisuuden käsikirjoituksia (Yvan Pommaux) ja hänen tavoitteenaan on tuottaa käytännön sovelluksia kirjoittamisen didaktiikkaan.

FT, kirjallisuudentutkija Hanna Karhu (Helsingin yliopisto / SKS) on erikoistunut kotimaisten kirjailijoiden käsikirjoitusten tutkimukseen ja geneettiseen kritiikkiin. Hän työskentelee Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa, jossa on työstetty erilaisia arkistoaineistoihin liittyviä oppimateriaaleja sekä kehitetty alaan liittyvää arkistopedagogiikkaa.