Elias Lönnrot − Valitut teokset 4

Elias Lönnrot − Valitut teokset 4
Ohjeita ja runoelmia
Toimittanut Raija Majamaa

Sisällys

Esipuhe
Katovuosista
     Kirjoitus Kajaanista, 4 päiw. Huhti-kuusa 1833
     Kajaanin seudun hädästä
     Kajaanista 7 päiwänä Joulu-kuusa 1833
     Gustawa Schartaun' Hywäntahtoisia Neuwoja Katowuosina
     Mikko Mitätöin, Tiina Tyhjätär, Pietari Pölkkyinen ja Nerosen
     weljekset
     Neuwoja erästen jäkäläin käyttämisessä ruuassa
Neuvoja kasvien käytöstä
     Suomen kasvisto
Terveydenhoidosta
     Aloitteita lääkintöviranomaisille
     Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkäri
     Neuwoja yhteiselle Kansalle Pohjanmaalla pienten lasten
     kaswattamisesta ja ruokkimisesta
     Minkätähden kuolee niin paljo lapsia ensimmäisellä
     ikäwuodellansa?
Kansanopetuksesta
     Kansankouluista ja Kansan-opetuksesta
     Litteraturbladför allmän medborgerlig bildning
     Suomenkielinen Lukemisto Kouluille ja Ylikouluille
     Uuden Suomettaren Toimitukselle
Kertomaa menneisyydestä
     Suomen maan Historiasta
Kansantavoista
     Om sekterismen i trakterna af Kajana
     Puuristi taikka Lukemisia lapsille ja wanhemmille joutohetkinä
     siwistymisen ja tietojen awuksi
     Kajana Nykterhets Förening
     Kolme Päivää Sairion Kylässä
     Tähden avustuksia
Oulun Wiikko-Sanomia
     Juttuja päätoimittajakaudelta 1852−1853
     Talon isäntä Antti Hyvönen
     Paavo Sunti
     Neuvolan Antti
     Kosken Jaakon eropuhe palvelukseen lähtevälle pojalleen
Runoudesta
     Runoelmia
     Kokeita suomalaisessa laulannossa
     Odysseen vastaanotto Faiakilaisten saarella
Virsirunoudesta
     Psalmografi
     Ett nytt beqvämare sätt att uppteckna musikaliska noter
     Muutamia sanoja suomalaisien kirkkovirsien kirjoittajille
     Uuden Suomalaisen Wirsikirjan ehdotuksesta
     Kertomus Suomalaisen Virsikirjan toimesta
     Virsiä
Taustatietoja
Sanahakemisto
Asiahakemisto Henkilöhakemisto
Lähteet