Tekstiaineistot

Yxi Lyhykäinen käsitys Sisälliseen Woima-Christillisyyteen, yhteen kootut Johan Georg Gichtelin Theosophiallisista Lähetys-kirioituxista. 1780-luku. Sidoksessa Mikki Sauson omistusmerkintä. Pohjanmaan mystikoiden kokoelma. SKS KIA.
Pohjanmaan mystikot, 1780-luku.
Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian tekstiaineistoja ovat monenlaiset käsikirjoitusaineistot, kirjeet, asiakirjat sekä lehtileikeaineistot. Aineistoja on lähes 1500 hyllymetriä, pääosin paperiaineistona.

Käsikirjoitusaineistot

Käsikirjoitusaineistot ovat pääasiassa kirjailijoiden ja muiden yksityishenkilöiden arkistoissa, mutta myös yhteisöjen arkistoissa, kokoelmissa ja keruuaineistoissa.

Teosten käsikirjoitukset

Julkaistujen ja julkaisemattomien teosten käsikirjoitukset, niiden eri versiot, eritasoiset hahmotelmat ja luonnokset sekä merkintöjä sisältävät korjausvedokset ja painetut teokset. Teosten ja tekstien syntyprosessiin voi liittyä muistiinpanoja, tutkimusaineistoja, kirjeitä ja muita aineistoja, joita on käytetty lähteinä ja ne kommentoivat tekstiä tai niillä on ollut muu merkitys käsikirjoituksen muokkauksessa.

Teosten käsikirjoituksia ryhmitellään eri lajeihin, esim. romaanit ja muut proosatekstit, runot, näytelmät, kuunnelmat, elämäkerrat, muistelmat ja tutkimukset.

Päiväkirjat

Päiväkirjat ja päiväkirjamaisia merkintöjä sisältävät kalenterit ja muistiinpanot.

Artikkelit

Kirjoihin, lehtiin tai muihin julkaisuihin kirjoitetut artikkelit, esseet, pakinat, kolumnit, kirjallisuusarvostelut ja muut lyhyet kirjoitukset.

Suullisesti esitetyt tekstit

Eri tilaisuuksissa esitetyt tai esittämättä jääneet puheet, esitelmät, alustukset, luennot, saarnat ja muut suulliset, kirjoitettuna säilyneet esitykset.

Tutkimusaineistot ja muistiinpanot

Merkittäviä tietoja sisältävät muistiinpanot ja tutkimusaineistot, jotka eivät varsinaisesti liity jonkin teoksen käsikirjoituksen oheisaineistoon.

Haastattelut

Kirjoitettuna säilyneet lehti- ja muut haastattelut.

Keruuvastaukset

Kirjalliset vastaukset kirjailijoihin ja kirjallisiin ilmiöihin liittyviin, yleisölle suunnattuihin muistitietokeruisiin. 

Kirjeaineistot

Kirjeenvaihtoon kuuluvat henkilön, suvun tai yhteisön saamat ja heidän hallussaan olevat sekä heidän itse kirjoittamansa ja muiden henkilöiden kirjoittamat kirjeet ja muut merkittävät viestit. Kirjeenvaihtoon luetaan myös sisällöltään ”vähäisemmät” ilmoitukset, toivotukset, onnittelut, adressit, kutsut ja kiitokset. Ne erotetaan varsinaisten kirjeiden joukosta omiksi ryhmikseen.

Asiakirja-aineistot

Biografica

Henkilön elämään liittyvät ja sitä kuvaavat keskeiset asiakirjat. Tällaisia ovat mm. ansioluettelot, opinto- ja työtodistukset, kunnianosoitukset, kustannussopimukset sekä erilaiset talousasiakirjat.

Toiminta-asiakirjat

Henkilön pää-, sivu-, asiantuntija- ja luottamustoimissa tai harrastuksissa syntyneet henkilökohtaiset aineistot. Toimintaa voi olla esimerkiksi opettaminen, lausuntojen antaminen, kilpailuraadin tuomarina toimiminen tai aktiivinen osallistuminen seurojen ja yhdistysten toimintaan.

Yhteisöjen asiakirjat

Yhteisöjen toiminnasta syntyviä asiakirjoja ovat mm. kokousten pöytäkirjat, toimintaa koskevat suunnitelmat ja kertomukset, kirjeenvaihto sekä jäsenluettelot.

Lehtileikeaineistot

Lehtileikkeet ja muut painotuotteet, jotka kuvaavat arkistonmuodostajien (henkilö, suku, yhteisö) toimintaa tai ovat henkilöiden itsensä kirjoittamia.