Uskomustarinat ja memoraatit

Uskomustarinakortisto sisältää supranormaaleja olentoja, voimia ja ilmiöitä käsitteleviä uskomustarinoita sekä henkilökohtaisiin supranormaaleihin kokemuksiin perustuvia memoraatteja.

Systemoitu aineisto sisältää noin 100 000 uskomustarinaa ja memoraattia. Se ulottuu 1830-luvulta 1960-luvulle; vanhempaa uskomustarina-ainesta on tämän jälkeen kertynyt käsikirjoituskokoelmiin verraten vähän. Kortiston pääosa on kahden suuren tarinakilpailun satoa (KRK 1935, TK 1961). Kortisto sisältää jonkin verran muista arkistoista ja kirjallisuudesta kopioitua vanhaa tarinaperinnettä.

Nykyinen kortistosysteemi perustuu tyyppi- ja motiiviluetteloon Suomalaiset uskomustarinat:Tyypit ja motiivit, joka on julkaistu myös englanniksi. Aineisto etsitään ensin luettelosta ja sen jälkeen asianomaisen tyyppinumeron kohdalta kortistosta.

Kortisto jakautuu seuraaviin 15 pääluokkaan tarinassa aktiivisesti toimivan supranormaalin olennon, siinä esiintyvän supranormaalin voiman/ilmiön tai tarinan funktion perusteella:

A. Enteet, kohtalo
B. Kummittelu, jonka syy ei ole tiedossa
C. Kuolema, vainajat, kalma
D. Tietäjät, noidat
E. Piru, paholainen
F. Taburikkomukset
G. Kulttuuripaikkojen haltiat
H. Varallisuudenkartuttajat
K. Metsänhaltiat
L. Vedenhaltiat
M. Peikot, maahiset
N. Jättiläiset
P. Aarteet
Q. Tautidemonit ja taudit
R. Supranormaalit eläimet

Pääluokat jakautuvat temaattisiin alaluokkiin ja lopulta yksittäisiksi tyypeiksi ja motiiveiksi. Välikortti sisältää tyyppi- tai motiivireferaatin, joka on sama teksti kuin tyyppiluettelossa. Väliaikaisen täydennysluettelon (Täydennyksiä uskomustarinoiden tyyppiluetteloon) poistetut tyypit on merkitty sinisillä välikorteilla. Tyyppi- ja motiivinumeron sisällä toisinnot on järjestetty ensin perinnealueittain ja sen jälkeen kerääjittäin aakkosjärjestykseen, kunkin kerääjän muistiinpanot kronologiseen järjestykseen.

Ks. myös seuraavat kortistot: Kansanusko.

Luettelot ja kokoelmajulkaisut:

Jauhiainen, Marjatta. Suomalaiset uskomustarinat: tyypit ja motiivit. Tarkistettu ja laajennettu laitos Lauri Simonsuuren teoksesta Typen- und Motivverzeichnis der finnischen mythischen Sagen (FF Communications No. 182. Helsinki 1961). Helsinki: SKS, 1999.

Myytillisiä tarinoita. Toim. Lauri Simonsuuri. 1. p. Helsinki: SKS, 1947. 2. p. Helsinki: SKS, 1975.