Ohjeita kotiseudun tutkijalle

Kesäinen istahdus ulapan äärellä. Kuvaaja: Tiina Räihä
Levähdys kotimaisemissa. Kuvaaja: Tiina Räihä. SKS
Arkiston kokoelmat ovat aarreaitta erilaisten perinne-, kylä- ja kotiseutukirjojen tekijöille ja muille kotiseudusta kiinnostuneille.

Kotiseutua koskevat julkaisut ovat lukijakunnalleen tärkeitä teoksia. Jotta muutkin kuin kirjantekijä tietäisivät, mistä aineistoista kirja on koottu, on muistettava mainita lähteet. Vain niiden avulla lukijat pystyvät löytämään itselleen tärkeät henkilöt ja paikat. On hyvä panostaa viitteiden merkitsemiseen jo työskentelyn alkuvaiheessa ja tutustua perinteen ja nykykulttuurin, kirjallisuuden ja kulttuurihistorian ja Joensuun toimipisteen aineistojen viittausohjeisiin.

Perustiedot arkiston kokoelmista tehdyistä luetteloista ja tietokannoista voi hakea tiedonlähteet verkossa sivulta. Sieltä löytyvät mm. eri perinnelajikortistojen esittelyt, henkilökuvatietokanta ja valikoitu luettelo kansankirjoittajista. Kortistoselosteiden avulla voit syventää tietojasi siitä, miten aineisto on arkistossa järjestetty ja miten juuri tiettyä teemaa koskevia muistiinpanoja voi löytää. Aivan ehdoton apuneuvo kirjanteon alkuvaiheessa on kertomusperinteen alueellinen kortisto.

Perinteen ja nykykulttuurin kokoelmien lisäksi kannattaa tutustua kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmien luetteloihin. Kirjallisten ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien henkilöiden aineistojen ohella kokoelmasta saattaa löytyä paikallisaktiivien, opettajien, pappien ja perinteenkerääjien arkistoja ja kirjeenvaihtoa. 

Arkistosalissa paikalla oleva päivystävä tutkija auttaa kaikissa arkistoteknisissä ongelmissa ja auttaa sopivien aineistojen äärelle, neuvoo ja opastaa kirjantekijää työn eri vaiheissa. Omasta kylästä tai kotiseudulta oleva kirjantekijä on kuitenkin aina itse asiansa paras asiantuntija. Hän viime kädessä päättää, miten kirja tehdään, valitsee ja kokoaa kirjan aineiston sekä vastaa sen sisällöstä.

Arkistoaineisto on tarkoitettu ensisijaisesti tutkimuskäyttöön ja kaikkiin julkaisuihin on anottava arkistosta julkaisulupa, josta selviää, mitä aineistoja on käytetty, mihin ja miksi. Asia hoituu täyttämällä arkistosta saatava julkaisulupakaavake. Julkaisuja tehtäessä on noudatettava hyviä tapoja, tekijänoikeuksia sekä tietosuojaa. Verkkoon aineistoja ei saa laittaa ilman lupaa.