Elämäntyöpalkinto professori Kaisa Häkkiselle

26.9.2018 - 15:00
SKS onnittelee professori Kaisa Häkkistä Tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnosta.

Tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto 2018 on myönnetty professori Kaisa Häkkiselle merkittävästä ja ahkerasta tiedonjulkistamisesta kielihistorian elävöittäjänä.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen ja sukukielten tutkija. Hänen erikoisalaansa on kielihistoria. Hän on tutkinut sekä kielen esihistoriallisia varhaisvaiheita että kirjoitetun ajan historiaa Agricolasta 1800-luvulle saakka.

Kaisa Häkkinen on tehnyt paljon yhteistyötä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa, muun muassa seuran kirjailijana. Hänen julkaisuistaan mainittakoon kansainväliselle lukijakunnalle suunnattu Spreading the Written Word. Mikael Agricola and the Birth of Literary Finnish (SKS 2015), joka on vapaasti luettavissa SKS:n avointen julkaisujen alustalla (oa.finlit.fi).

– Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnoilla nostetaan esille ajankohtaista ja laadukasta tutkimusta. Palkinnoilla tuetaan tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. 50 vuotta täyttävillä palkinnoilla alleviivataan tutkimuksen merkitystä. Kun maailma on täynnä informaatiota ja joukossa on myös epäasiallisia vaikutusyrityksiä ja suoranaisia valeviestejä, tutkitun tiedon merkitys korostuu, sanoi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen onnittelupuheessaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot merkittävästä ajankohtaisesta tai esimerkillisestä ja pitkäjänteisestä tiedonjulkistamistyöstä.
Lue lisää.