Sanna Raninen

Tutkija, FT

sanna.raninen@musik.uu.se 

Erikoisalueet:

 • Renessanssin musiikki ja taide
 • Musiikin kirjapainotekniikat ja bibliografia
 • Musiikkikäsikirjoitukset, kodikologia ja mise-en-page
 • Notaatio

Sanna Raninen on renessanssin ajan materiaalikulttuuriin ja lähdetutkimukseen erikoistunut musiikkitieteen tutkija. Hän suoritti tohtorintutkintonsa Manchesterin yliopistossa osana Arts and Humanities Research Councilin rahoittamaa tutkimusprojektia Production and Reading of Music Sources, 1480–1530, ja hänen väitöskirjansa (2017) keskittyi 1500-luvun musiikin kirjapainotekniikoihin sekä polyfonisten kirjojen valmistamiseen ja aikalaiskäyttöön. Vuosina 2015–2017 Sanna Raninen osallistui Sheffieldin yliopistossa Leverhulme Foundationin rahoittamaan projektiin Music in the Art of Renaissance Italy 1420–1540, jossa hän tutki musiikin representaatiota ja teemoja Italian renessanssin taiteessa.

Tällä hetkellä Raninen tekee Koneen Säätiön rahoittamaa post-doc tutkimusprojektia Musiikkikirjojen materiaalikulttuuri reformaation jälkeisessä Ruotsissa, yhteistyössä Upsalan yliopiston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. Tutkimus käsittelee Ruotsin valtakunnan alueelta säilyneiden musiikkilähteiden fyysisiä ominaisuuksia ja valmistustekniikoita, niistä ilmeneviä käytännöllisiä sekä esteettisiä odotuksia, sekä  musiikkilähteistön materiaalisia muutoksia suhteessa uskonnollisiin, teknologisiin sekä kulttuurisiin muutoksiin reformaation ensimmäisen sadan vuoden aikana.

Keskeisiä julkaisuja:

 • 'Make do and Mend: Reworking Liturgical Parchment Manuscripts in Post-Reformation Sweden', Disiecta Membra Musicae, toim. Giovanni Varelli (De Gruyter: 2020), 187–205.https://doi.org/10.1515/9783110717884
 • Tim Shephard, Sanna Raninen, Serenella Sessini and Laura Stefanescu, Music in the Art of Renaissance Italy (Harvey Miller: 2020), 206–222, 244–259, 286–295:
  • '3.5. Bacchus and the Art of Noise',
  • '4.2. Harmonious Marriage',
  • '4.4. Musica Triumphans'
 • Grantley McDonald & Sanna Raninen, 'The Songbooks of Peter Schöffer the Younger and Arnt von Aich: A Typographical Assessment', Senfl-Studien 3, toim. Stefan Gasch, Birgit Lodes & Sonja Tröster (Wiener Forum für ältere Musikgeschichte: 2019), 29–54.https://doi.org/10.2307/j.ctvbqs5xf
 • Early History of Printed Folio Choirbooks: Production and Layout. The Production and Reading of Music Sources: Mise-en-page in Manuscripts and Printed Books Containing Polyphonic Music, 1480–1530, toim. Thomas Schmidt ja Christian Thomas Leitmeir (Brepols: 2018), s. 117–50.