Ohjeita sukututkijalle

Hookonan pojat ajavat autolla. Perho, Humalalammen kylä eli Hookona. 22.6. 1928. Kuva: Samuli Paulaharju. SKS
Hookonan pojat ajavat autolla. Perho, Humalalammen kylä eli Hookona. 22.6. 1928. Kuva: Samuli Paulaharju. SKS
SKS:n arkistosta löytyy ihmisen epävirallinen elämä 1800-luvulta nykypäivään. Arkistoon on kerätty aineistoa niin kansan miehiltä kuin sivistyneistön naisilta.

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelman aineistot ovat kirjallisuuteen, sen liepeille ja kulttuurielämään liittyvien ihmisten ja yhdistysten aineistoja. Aineiston löytämisen lähtökohtana on henkilön tai yhteisön nimi. Sukututkijan kannalta tärkeistä henkilöarkistoluettelosta ja kirjekokoelmaluettelosta  voi etukäteen tutkia, keiden aineistokokonaisuuksia kokoelmassa on ja mitä ne sisältävät.

Henkilöarkistot käsittävät esimerkiksi käsikirjoituksia, mutta myös yksityishenkilöiden elämää kuvaavia asiakirjoja kuten kirjeitä, päiväkirjoja ja valokuvia.

Vaikka kirjekokoelmaluettelossa ei mainittaisi tuttua nimeä, on mahdollista, että arkistosta löytyy jonkun tutun kirjeitä. Yksittäisten kirjoittajien kirjeet eivät näy verkossa vaan löytyvät arkistosalista kirjekortistoista ja luetteloista.

Perinteen ja nykykulttuurin kokoelmasta löytyy suullista perinnettä ja muistitietoa joko yksittäisten ihmisten kerääminä tai erilaisten keruiden tuloksina.

Vanhempaan aineistoon on tehty hakemistoja paikkakunnan, perinnelajin ja perinteen kerääjän mukaan. Kertojien tiedot löytyvät aineistosta, mutta niihin ei ole useinkaan tehty hakemistoja. Poikkeuksena ovat jotkin keruukilpailuaineistot. Kertojasta mainitaan korkeintaan nimi, ikä ja ammatti, koska painopiste on ollut perinteen tallentamisessa. Perinteentaitajia on kuitenkin äänitetty ja valokuvattu läpi 1900-luvun ja heistä on tehty omat kortistonsa.

Sukuaan tutkiva löytää kiinnostavaa tietoa pitäjäkohtaisen tarinaperinteen kautta, kertomusperinteen alueellisesta kortistosta. Toinen sukututkijaa kiinnostava perinnelajikortisto on historiallisten ja paikallistarinain kortisto. Nämä tarinat ovat reaalielämään liittyviä kertomuksia tietyllä paikkakunnalla eläneistä epätavallisista ja huomattavista ihmisistä, tapahtumista ja aikakausista.

Kirkollisen kansanperinteen arkisto sisältää muistitietoa seurakuntien elämästä ja kirkon vaikutuksesta ihmisten elämään toista maailmansotaa edeltävänä aikana. Haastatteluja tehtiin 1960–80-luvuilla ja kertojia on yli 7500 yli 500 seurakunnasta. Aineistoon on paikkakunnan, haastattelijan, kertojan ja aiheen mukaiset hakemistot ja se on helposti käytettävissä arkiston tutkijasalissa.

Arkisto on järjestänyt 1930-luvulta lähtien keruita, jotka käsittelevät laidasta laitaan elämän ilmiöitä. 1960-luvulta alkaen keruut ovat painottuneet muistitietoon ja tavallisen ihmisen kokemuksiin. Sukuaan tutkivaa voisi kiinnostaa esimerkiksi Suvun suuri kertomus-kilpailu (1997), johon tuli 724 vastausta.

Ennen ensimmäistä käyntiä ota aina yhteyttä asiakaspalveluun, koska

  • eri aineistot sijaitsevat eri toimipisteissä
  • aineistoilla on toimitusaika, joka vaihtelee
  • osassa aineistoa on käyttörajoituksia, jotka on otettava huomioon
  • etukäteen tilattu aineisto on valmiina odottamassa

Tutustu myös arkistoaineistojen käyttöön.