1918 -keruu

Vuosien 1917-1918 tapahtumat kansan muistissa ja perinteessä –muistitietokeruun (1966) aineistoista on tehty lukuisia eri hakemistoja.

Vastaajahakemisto

Kortissa on vastaajan nimi, ammatti, keruupitäjät, perinnelajit sekä viite sidokseen.

Topografinen hakemisto

Kortissa pitäjä, vastaajan nimi, perinnelajit sekä viite sidokseen

Paikkakuntahakemisto

Tekstissä esiintyvistä kaupungeista, pitäjistä ja taajamista tms. Kortissa paikannimi sekä viite sidokseen.

Henkilöhakemisto

Tekstissä esiintyvistä henkilönnimistä. Kortissa henkilön nimi, mahdollinen arvo tai ammatti tms. sekä viite sidokseen.

Teemahakemisto

I Muistelukertomukset

1. Poliittinen elämä, järjestöt

itsenäisyysajatus, isänmaallisuus
luokkavihamielisyys ja sen ilmeneminen ennen sotaa puolueet, puoluepolitiikka
lehdistö, lentolehtiset
agitaatio
suojeluskunnat (palokunnat, urheiluseurat)
jääkäriliike
poliisi, miliisi
Lotta Svärd -järjestö
punakaarti, järjestyskaarti
muut työnväenjärjestöt

2. Poliittiset merkkitapahtumat

maailmansota
Venäjän vallankumous
valtalaki
8:n tunnin työaikalaki
kunnallinen äänioikeus
lakot
talvisota
muut

3. Sotilaallinen toiminta

kutsunnat, värväys
asehankinnat, aseiden takavarikointi
sotilaskoulutus, sotilaskuri
sotaan lähtö
taistelut,taistelukuvaukset (siltojen, rautateiden jne. tuhoaminen)
punaiset johtajat
valkoiset johtajat
venäläisten osuus
saksalaisten osuus
metsäkaarti, "käpykaarti"
piileskely
pakolaiset, pakoretket
Muurmannin legioona
punaisten ja valkoisten rintamalinjojen takaiset "puhdistukset" (kotitarkastukset, pidätykset)
naisten osuus

4. Oikeus

valkoisten rintamaoikeus
vallankumousoikeus
oikeudenkäynnit sodan jälkeen

5. Vankileirit

olot ja tapahtumat vankileireillä

6. Punainen ja valkoinen terrori

vankien teloitukset
terrori vankileireillä
siviiliväestöön kohdistuva terrori
rikolliset, rosvojoukot
venäläisten upseerien murhat

7. Ajan elämänmuodon kuvausta

elintarviketilanne, -pula
elintarvikkeiden, varusteiden, hevosten jne. pakkoluovutukset
asumukset
kuvaukset tilallisten, torpparien, palkollisten välisistä suhteista
työttömyys, hätäaputyöt
vallitustyöt
kauppa, keinottelu, musta pörssi
irtain väki, "loiset"
kerjuu
sotaorvot
koululaitos, koulutus, opettajat
uskonto, uskonnollinen toiminta, papisto
sairaudet, sairaanhoito, punainen risti
sotasairaalat, haavoittuneet
hautaukset
vapaa-aika, huvit, harrastukset (kuorot, teatteri jne., urheilu; myös ammattilaiset)
venäläinen väestö
venäläiset joukot
kuvaukset oloista sodan päätyttyä
mielipiteet sodasta ja osapuolista

II Folklore

huhut
sananparret, sanonnat
pilkkanimet, nimittelyt
kaskut
uskomustarinat, memoraatit
historialliset tarinat ja paikallistarinat
erikoiset, poikkeavat yksilöt
urotyöt, pelastumiset tms.
kauhutarinat
taistelulaulut
pilkkarunot ja laulut
vankilalaulut
muut (esim. kertovat runot ja laulut)

III Asiakirjat

lehtileikkeet
kirjeet
pöytäkirjat, lupatodistukset jne.
karttapiirrokset, piirrokset
valokuvat (ks. valokuvakokoelmat)