Iloa ja oppia elämään – kansalais- ja työväenopistojen kursseilla opitaan uusia taitoja ja ystävystytään

Linnalan opisto / Marja-Leena Hasselqvist
22.1.2021 - 15:45
SKS ja Kansalaisopistojen liitto keräsivät muistoja kansalais- ja työväenopistoista.

Vuonna 2019 Suomessa on 181 kansalaisopistoa, jotka järjestävät toimintaa jokaisen kunnan alueella. Kansalaisopistot ovat tarjonneet suomalaisille mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen jo 120 vuoden ajan, mikä näkyi vahvasti myös Iloa ja oppia elämään -muistitietokeruun vastauksissa. Keruuseen vastasi yhteensä 139 kirjoittajaa. Lisäksi aineistonkeruu tuotti 85 kuvaa, neljä äänitettä ja videon.

Osa keruuseen vastanneista oli osallistunut yksittäisille kursseille elämänsä aikana, osalla puolestaan kansalaisopisto oli ollut mukana elämän eri vaiheissa ja eri puolilla maata tarjoten apua myös uudelle paikkakunnalle sopeutumiseen. Joidenkin vastaajien kaiken vapaa-ajan ovat täyttäneet kansalaisopistojen kurssit.

Vastauksissa kuultiin tarinoita opiskelun tuomasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Tietojen ja taitojen lisäksi suomalaiset ovat saaneet kansalaisopistosta muun muassa ystäviä, iloa sekä uskoa omaan osaamiseen. Kansalaisopistoa kuvailtiin henkireiäksi ja jokaiselle avoimeksi matalan kynnyksen paikaksi. Moni vaatimattomista lähtökohdista ponnistanut kertoi muodollisen koulutuksen jääneen aikanaan vähäiseksi ja kansalaisopiston avanneen ovia tiedon ja jatkokoulutuksen pariin.

Lukuisissa vastauksissa esiin nousseita teemoja olivat myös kansalaisopiston tarjoama kieltenopetus aikana ennen peruskoulua, kansalaisopiston rooli kädentaitojen säilyttäjänä sekä tietotekniikkakurssien merkitys erityisesti ikääntyvälle väestölle. Useissa teksteissä kuvailtiin kansalaisopiston tärkeää merkitystä alueellisen yhteisöllisyyden luojana ja kokoontumispaikkana pienillä sivukylillä.

"En tiedä, mitä harrastaisin ilman näitä kansalaisopiston ryhmiä, taitaisi tulla minusta sohvaperuna."

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura järjesti Iloa ja oppia elämään -muistitietokeruun kansalais- ja työväenopistoista 15.3.–15.10.2019 yhdessä Kansalaisopistojen liiton kanssa. Aineisto on tallennettu SKS:n arkistoon.

Kiitämme lämpimästi kaikkia keruuseen osallistuneita! Vastaajien kesken arvotut palkinnot on toimitettu voittajille.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, 0201 131 240, arkisto@finlit.fi