Suomen Kulttuurirahastolta apurahoja SKS:aan

Kuva: Gary Wornel, SKS
16.2.2021 - 15:00
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt SKS:ssa tehtäville tutkimushankkeille rahoitusta.

Stalinin vainojen muistot (30 000 €)
SKS:n Stalinin vainojen muistot -hankkeessa tutkitaan Stalinin vainojen uhrien historiaa sekä heidän jälkeläistensä muistoja ja kokemuksia. Hanke toteutetaan vuosina 2021–2022. Hanke on saanut rahoitusta myös Koneen Säätiöltä.

Romaniaktivismi ja musiikin mustalaisromantiikka (30 000 €)
Dosentti Risto Blomster tutkii hankkeessaan romaniaktivismia ja musiikin mustalaisromantiikkaa Suomessa 1900-luvun alkupuoliskolla. SKS:n arkiston arkistotutkija Risto Blomster on aikaisemmin ollut mukana mm. Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus -hankkeessa (2016–2018) ja kokoamassa Suomen romanien arkistoa − Finitiko kaalengo arkiivosta.

Kalevala, lajit ja ideologiat (100 000 €)
FT Niina Hämäläinen ja työryhmä sai apurahan Kalevalan lajeja käsittelevään tutkimukseen. Tutkimuksessa keskitytään selvittämään, millaisia merkityksiä ja ideologioita Kalevalaan punoutui lajien kautta. Tutkimuksessa hyödynnetään folkloristiikan ja kirjallisuudentutkimuksen metodeja. Työ pohjautuu SKS:n vapaasti verkossa tekeillä olevan Avoimen Kalevalan tuloksiin.

Lue lisää apurahoista: https://skr.fi/ajankohtaista/kulttuurirahastolta-500-kokovuotista-apurahaa