Sota Ukrainassa

Ukrainan lippu, jossa on rauhankyyhky. Kuva: Pixabay.
Kuva: Pixabay.
Keruu Ukrainan sodan herättämistä ajatuksista 9.3.–12.9.2022

24.2.2022 jää historiaan päivänä, jona Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Uutisvirta täyttyi ensimmäisistä hetkistä lähtien sotatapahtumista, hädästä ja maailmanlaajuisista solidaarisuudenosoituksista. Kriisi on saanut ihmiset kaduille osoittamaan mieltään ja osallistumaan avustustoimintaan. Se on ravistellut niin maailmantaloutta kuin turvallisuudentunnetta.

Miten sinä olet reagoinut Ukrainan tapahtumiin? Kerro meille ajatuksistasi, tunteistasi ja konkreettisista teoistasi. Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

  • Kuinka sait tiedon sodan syttymisestä? Mitä ajatuksia ja tunteita tilanne sinussa herätti?
  • Millaisia reaktioita sotaan ja sen tapahtumiin olet huomannut lähipiirissäsi ja muussa toimintaympäristössäsi?
  • Ovatko Ukrainan tapahtumat vaikuttaneet arkeesi ja suunnitelmiisi? Huomaatko sodan vaikutuksia itsessäsi tai esimerkiksi katukuvassa? Oletko jollain tavoin osallistunut avustus- tai tukitoimiin? Entä mielenosoituksiin tai boikotteihin?
  • Miltä Ukrainan tapahtumat sinusta tuntuvat ja millaisia ajatuksia tilanne sinussa herättää? Ovatko tunteesi ja ajatuksesi muuttuneet tilanteen edetessä? Millaisena maailma näyttäytyy mielestäsi juuri nyt? Entä tulevaisuus?

Otamme vastaan myös valokuvia.

Keruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2022 ja arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 12.9.2022 mennessä

  • alla olevalla lomakkeella tai
  • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
    • merkitse kuoreen tunnus "Sota Ukrainassa”
    • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.