Uusi Fonogrammit-tietopaketti vie ainutlaatuiselle aikamatkalle

Fonografi, fonogrammeja, käsikirjoituksia ja julkaisuja. Kuva: Gary Wornell, SKS.
12.5.2022 - 21:45
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on julkaissut avoimesti verkossa Fonogrammit-tietopaketin, jossa esitellään SKS:n arkiston fonogrammiäänitteiden kokoelmaa (1905–1956). Sivustolla voi tutustua luetteloiden, äänite-esimerkkien, valokuvien ja keruukertomusten avulla seuran varhaiseen äänittämällä tallennettuun aineistoon.

Kokoelman äänitteiden keruualueena on ollut laajasti ottaen koko suomalais-ugrilaisten kansojen asuttama alue Venäjän Siperiasta aina Norjan pohjoisiin osiin saakka. Sivusto havainnollistaa kokoelman moninaisuutta sekä väestöryhmien ja kielten että kansanmusiikin eri lajien osalta.

SKS:n ensimmäinen oma fonografi hankittiin vuonna 1905 ja kenttätöissä sitä pääsi hyödyntämään vielä samana vuonna kansanmusiikintutkija Armas Launis. Viimeiset SKS:n kokoelmissa olevat fonogrammit pyöritteli fonografissaan Armas Otto Väisänen vuonna 1956. Lähes kahdenkymmenen äänittäjä-kerääjän tallennuksista muodostui kokoelma ääninäytteitä, jotka tukeutuivat historiallis-maantieteelliseen metodiin ja olivat osaltaan legitimoimassa suomalaisuuden rakentamisen projektia. Sukukansojen yhteisenä hahmotettua kielellistä ja kulttuurista menneisyyttä edustavien aineistojen ohella fonogrammeille on tallentunut myös todistusaineistoa tallennusajan nykyhetkistä, puhetavoista, murteista ja uudemmasta kansanmusiikista.

Sivustolla voi tutustua myös siihen, millaisia lähestymistapoja nykytutkijoilla ja erityisesti taiteellista tutkimusta tekevillä tutkijoilla on vanhoihin ääniteaineistoihin. Kantelisti, FT Arja Kastinen on kutsunut levyllään Teppana duettokaverikseen Suistamon Uuksujärven kylässä vuonna 1850 syntyneen kanteleensoittaja Teppana Jäniksen.

Astu ainutlaatuiselle aikamatkalle täältä!