Uutuuskirja nostaa esiin traumaattisen muistin Katja Ketun, Sofi Oksasen, Elina Hirvosen ja Emmi Itärannan romaaneissa

Traumaattinen muistit nykyproosassa
15.12.2022 - 09:00
Riitta Jytilän tuore tutkimus Traumaattinen muisti nykyproosassa keskittyy traumakuvauksiin neljän tunnetun kirjailijan tuotannossa. Jytilän tutkimissa romaaneissa nousevat pinnalle niin sotien traumat, sukupuolitetun väkivallan kokemukset kuin ilmastoahdistuskin.

Traumaattinen muisti nykyproosassa on ensimmäinen kotimaista traumakirjallisuutta yksityiskohtaisesti tarkasteleva tutkimus. Riitta Jytilä tutkii Katja Ketun, Sofi Oksasen, Elina Hirvosen ja Emmi Itärannan romaaneja, joissa historialliset ja kollektiiviset traumat kohtaavat henkilökohtaisen haavoittuvuuden tarinat.

Suomessa traumakirjallisuuden juuria voi etsiä kansakunnan historiallisten kipukohtien, kuten sotien käsittelystä. Traumaattinen muisti nykyproosassa nostaa esiin niin sotien traumat ja terrorismin kuin perheväkivallan, seksuaalisen väkivallan ja kolonisaation. Painoarvoa saavat myös tulevaisuuden uhat ja ekologinen trauma – ilmastonmuutos ja sen aiheuttama hidas, näkymätön väkivalta.

Kirja osoittaa, että nykyproosa tarjoaa moninaisia aineksia keskusteluun traumaattisesta muistista ja kirjallisuudesta sen käsittelijänä. Traumaattinen muisti ei ole vain menneisyyteen liittyvä ilmiö, vaan siihen niveltyy monenlaisia yksilöllisiä, kulttuurisia, ekologisia, poliittisia ja taloudellisia ulottuvuuksia. Teos tuo esiin trauman yhteydet yhteiskunnallisiin kysymyksiin, eriarvoisuuteen ja valtaan. Sen ohella kirja havainnollistaa, kuinka traumaattisia kokemuksia säätelevät ja tuottavat kulttuuriset kertomukset, kirjalliset konventiot ja esteettiset strategiat.

Teos antaa runsaasti uutta tietoa traumasta kirjallisuudentutkimuksen kohteena sekä kulttuurissa näkyvänä, kiistoja ja keskustelua herättävänä ilmiönä. Samalla se avaa uusia, kiinnostavia näkökulmia tunnettujen nykykirjailijoiden teosten lukemiseen.

FT Riitta Jytilä on kotimaisen kirjallisuuden tutkija Turun yliopistossa.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/skst.1485.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi