Suomalaisten tieteentekijöiden muistot talteen

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran etnologian laitos
14.12.2022 - 10:30
Millaista on elämä tieteen parissa? Kansainvälisestikin ainutlaatuinen keruuhanke kerää yhteen suomalaisten tutkijoiden kokemuksia ja muistoja tieteen tekemisestä.

Juuri käynnistynyt muistitiedon keruu kartoittaa ensimmäistä kertaa laajasti suomalaisten tieteentekijöiden kokemuksia. Keruu on osa laajempaa Itsenäisen Suomen tieteen historia -hanketta. Sen avulla kootaan tietoa siitä, miten Suomessa harjoitettu tiede on kehittynyt eri oppialoilla.

Tieteentekijöiltä ja tutkijoilta toivotaan kirjoituksia tieteen tekemisestä eri aikoina. Historiallisten tapahtumien lisäksi kirjoittajilta pyydetään näkemyksiä oman tieteenalansa muutoksesta ja kehittymisestä. Kirjoitusten muoto on vapaa ja vastata voi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tieteenharjoittajien kokemukset ovat arvokas lähde tutkittaessa tieteen kehitystä.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Svenska litteratursällskapet i Finland yhdessä Suomen Tiedeseuran, Suomalaisen Tiedeakatemian, Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan, Kansallisarkiston ja Suomen Historiallisen Seuran kanssa. Vastausaikaa on 31.8.2023 saakka.

Osallistu keruuseen: www.finlit.fi/tieteentekijat
Delta i insamlingen: https://www.lyyti.fi/reg/Vetenskapens_historia_i_Finland_6150
Participate in the Collection: www.finlit.fi/en/academics

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Eija Stark, SKS:n arkisto, eija.stark@finlit.fi