Lasten tekemät lehdet

Lasten tekemiä lehtiä eri vuosikymmeniltä
Kuva: SKS KRA
Muistitietokeruu 3.4.–31.8.2023

Otteluraportteja, hirvittäviä onnettomuuksia, vitsejä, seurapiiriuutisia, salakerhoviestejä, arvoituksia, sarjakuvia, avaruusolioiden hyökkäyksiä, muotikuvia… Lasten tekemien lehtien maailmassa on paljon tuttua, mutta samalla mielikuvitus rajana. Ehkä juuri sen vuoksi moni on lapsuudessaan viihdyttänyt itseään ja lähipiiriään omatekoisilla lehdillä.

Toimititko sinä 6–14-vuotiaana omaa lehteä – vai oliko sinulla kenties kokonainen lehtitalo? Keräämme muistoja lasten omaehtoisesti tuottamista lehdistä. Kerro meille omat muistosi!

Kirjoita vapaasti ja omalla tyylilläsi. Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Milloin ja minkä ikäisenä teit omaa lehteä?
 • Mikä lehtesi nimi oli? Miten nimi valikoitui?
 • Kirjoititko juttuja omalla nimelläsi vai oliko sinulla erillinen toimittajanimi?
 • Mistä sait ajatuksen tehdä omaa lehteä? Käytitkö mallina jotain aikuisten julkaisua?
 • Teitkö lehteä yksin vai kuuluiko toimitukseen myös muita?
 • Miten tehtävät jakautuivat henkilöiden kesken?
 • Kenelle lehtesi oli suunnattu? Millaista palautetta sait lehdestäsi?
 • Millaisia aiheita lehdessäsi käsiteltiin? Onko mieleesi jäänyt jokin juttu, josta olit erityisen ylpeä?
 • Millainen lehtien kuvitus oli?
 • Millaista tekniikkaa ja millaisia materiaaleja käytit? (Puuvärejä, tusseja, niittejä, lankaa, liimaa, lehdestä leikattuja kuvia,tietokonetta jne.?)
 • Miksi lopetit lehden tekemisen?

Jos sinulla on lehtiä yhä tallella, voit halutessasi liittää näytelehden tai kuvia siitä kirjoituksesi mukaan.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Museo Leikki. Arkistoaineistosta kootaan vuonna 2024 pienimuotoinen näyttely. Lupaa näyttelykäyttöön kysytään aineiston luovuttajilta
erikseen.

Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista vuoden 2023 loppuun mennessä ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, p. 020 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 31.8.2023 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus "Lasten tekemät lehdet”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.