Ukrainan sotapakolaiset Suomessa -hanke (2023)

Kuva: Ukrainan kirkkoyhteisö Helsingissä 2022. Roman Kikh
Kuva: Ukrainan kirkkoyhteisö Helsingissä 2022. Roman Kikh
SKS:n Ukrainan sotapakolaiset Suomessa -hankkeessa tallennetaan Suomeen tulleiden Ukrainan sotapakolaisten kokemuksia.

Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa Suomeen on saapunut yli 50 000 ukrainalaista. SKS:n haastatteluhankkeessa ukrainalaisten kokemuksia sotapakolaisuudesta tallennetaan osana Ukrainan ja Suomen muistikulttuuria. 

Haastatteluista vastaa FT, tutkija Iryna Koval-Fuchylo, joka on itse Ukrainan sotapakolainen. Suomessa toteutettavat haastattelut ovat osa Euroopan laajuista Ukrainan sodan kokemusten tallentamista, jota Koval-Fuchylo on tehnyt aiemmin Puolassa keväällä 2022 ja Ranskassa syksyllä 2022. Haastattelut ovat tärkeä dokumentti oman aikamme geopolitiikan seurauksena syntyvästä murroksesta, joka koskettaa suoraan tai välillisesti jokaisen eurooppalaisen arkea.

Hankkeessa dokumentoidaan tuntemuksia meneillään olevasta sodasta. Lähiomaisten kuolema, perheiden hajoaminen, kodin menettäminen, maanpakolaisuus ja sotatilanteen seuraaminen reaaliaikaisesti sosiaalisen median kautta ovat teemoja, joita käsitellään haastatteluissa. Usein muistitietoa sodista ja kriiseistä on tallennettu vasta pitkän ajallisen etäisyyden päästä (SKS:ssa esim. Vuoden 1918 muistot, Stalinin vainot). Se, että kokemuksia tallennetaan näin tuoreeltaan ja kansainvälisessä yhteistyössä, tekee aineistosta ainutlaatuisen.

SKS on heti Ukrainan sodan alusta lähtien pyrkinyt tallentamaan ihmisten kokemuksia tästä kriisistä. Seura järjesti keruun Sota Ukrainassa (9.3.–12.9.2022), jolla tallennettiin suomalaisten kokemuksia sodan herättämistä ajatuksista.

Keräämällä Suomeen pakolaisiksi tulleiden ukrainalaisten muistitietoa SKS osallistuu omalla keruutyön asiantuntemuksellaan ukrainalaisen kulttuurin, kokemuksen historian ja samalla kulttuuriperinnön säilymiseen. Samalla SKS toteuttaa kansallista ja kansainvälistä tehtäväänsä kulttuurisen ymmärryksen lisääjänä. Hankkeen aikana tehdyt haastatteluaineistot arkistoidaan SKS:n arkiston kokoelmiin. Aineistot järjestetään ja kuvaillaan niin, että ne myöhemmin sodan päätyttyä on mahdollista luovuttaa Ukrainaan.

Hankkeen ohjausryhmä:

  • pääsihteeri Tuomas Lehtonen (SKS), ohjausryhmän puheenjohtaja
  • toimittaja Jussi Konttinen (Helsingin Sanomat)
  • dosentti Johannes Remy (Helsingin yliopisto)
  • apulaisprofessori Elo-Hanna Seljamaa (Tarton yliopisto)
  • arkistotutkija Meeri Siukonen (SKS)
  • kehittämispäällikkö Eija Stark (SKS)

Lisätietoja:
Tutkija Iryna Koval-Fuchylo, puh. 050 564 0365, iryna.koval-fuchylo@finlit.fi

Проєкт «Усні історії українських біженок у Фінляндії» (pdf)