Luottamuselinten kokoukset 2019

SKS:n vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa. Valtuuskunnalla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta ja hallituksella 10–12 kokousta.

Vuonna 2019 SKS:n luottamuselimet kokoontuvat seuraavasti:

Vuosikokous

perjantaina 15.3.2019 klo 18.00

Valtuuskunta

15.3. klo 17

Hallitus

21.1. klo 13
15.2. klo 13
13.5. klo 13