ESITELMÄKUTSU: IV Kansanmusiikintutkijoiden symposium

Aika: 
2.12.2021 - 10:15 - 3.12.2021 - 16:00
Paikka: 
SKS:n juhlasali, Hallituskatu 1, Helsinki
Lisätietoa: 
Maari Kallberg: maari.kallberg@uniarts.fi, puh. 050-309 3829

ESITELMÄKUTSU

IV Kansanmusiikintutkijoiden symposium: Kansanmuusikkona, opettajana ja kansanmusiikin tutkijana muuttuvassa maailmassa
 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kutsuvat kaikki kansanmusiikin ammattilaiset, tutkijat ja tutkimusalasta kiinnostuneet yhteiseen symposiumiin keskustelemaan kansanmusiikin ja -tanssin tutkimuksen sekä historiallisten lähteiden parissa työskentelevän taiteellisen ja pedagogisen työn kysymyksistä.
 
Kansanmusiikin parissa työskentelevä muusikko, tutkija ja pedagogi törmää arjessaan yhä useammin kysymyksiin kulttuurisesta omimisesta ja siitä, kenelle perinne kuuluu ja kuka sitä saa tutkia, esittää tai opettaa. Kysymme kaikki yhdessä näitä kysymyksiä riippumatta omasta taustastamme ja paikastamme erilaisten perinteiden jatkumoissa ja leikkauspisteissä. Elämme aikaa, jolloin sata vuotta sitten käytettyjen käsitteiden merkitys on muuttunut ja perinnettä materiaalinaan käyttävän taiteen ja tutkimuksen etiikka vaatii pohdintaa. Perinne kansallisvaltioiden identiteetin rakentamisen välineenä ja toisaalta valtioiden rajoista riippumatta vapaasti liikkunut musiikki ja kulttuuri ovat saman asian kaksi eri puolta, molemmat yhtä totta. Miten me perinteen asiantuntijat otamme nykyisessä ja tulevassa toiminnassamme huomioon Suomen ja lähialueiden paikalliset perinteet sekä vähemmistöjen kulttuuriset oikeudet ja toisaalta puemme sanoiksi historiallisten lähteiden ja niiden käytön etiikkaan liittyvät kysymykset?  
 
Osallistujilta pyydetään ehdotuksia esitelmiksi, soiviksi luennoiksi tai puheenvuoroiksi.  
Esitelmä: 20 minuuttia + 10 minuuttia keskustelulle.  
Soiva luento: 30 minuuttia + 10 minuuttia keskustelulle.  
Puheenvuoro: 10 minuuttia + 15 minuuttia keskustelulle.  
 
Muutkin aiheet ja esitelmäformaatit ovat mahdollisia. Esitelmät voivat tarkastella aihettaan myös taiteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Symposiumin kieli on suomi, mutta esitelmän voi pitää myös ruotsiksi tai englanniksi. Symposium järjestetään hybridimuotoisena, eli myös etäyhteydellä on mahdollista esitelmöidä ja seurata esitelmiä.  
 
Ehdotuksessa tulee olla seuraavat tiedot:  

  • esitelmöitsijän henkilötiedot
  • esitelmän otsikko
  • enintään 200 sanan kuvaus esitelmän sisällöstä

Ehdotukset tulee lähettää viimeistään 30.10.2021 osoitteeseen maari.kallberg@uniarts.fi. Hyväksymisestä ilmoitetaan marraskuun alussa.  
 
Symposiumin järjestelytoimikunta:
Kristiina Ilmonen MuT, professori, Sibelius-Akatemia (puheenjohtaja)
Heikki Laitinen FT, professori emeritus, Sibelius-Akatemia
Risto Blomster FT, arkistotutkija, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Maari Kallberg MuT, symposiumin koordinaattori, Sibelius-Akatemia
 
Symposiumin järjestää Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmä yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa.