1600−1800-lukujen asuinpaikkalöytöjä Helsingin Hallituskadulla

Arkeologiset kaivaukset SKS:n makasiinityömaalla Hallituskadulla Helsingissä vuonna 2020. Kuva: Tea Åvall, SKS.
23.4.2021 - 09:30
SKS:n makasiinien rakennustyömaalta on löytynyt mm. Isovihan aikaisia ja sitä vanhempia rahoja, eläinten luita ja astioiden sirpaleita.

SKS rakennuttaa maanalaiset makasiinitilat Hallituskadulle Helsingin Kruununhakaan päärakennuksensa ja Ritarihuoneen väliin. Hankkeessa tehtyjen arkeologisten tutkimusten tulokset ovat valmistuneet.

Rakennustyömaan kaivuissa tuli esille muinaisjäännöskerroksia ja -rakenteita, jotka ovat peräisin noin vuosilta 1640−1862. Niihin kuuluu todennäköisesti Isovihassa 10.−11.5.1713 sytytetyn palon kerrostuma sekä melko varmasti vuoden 1752 kartalla näkyvän rakennuksen jäännöksiä.

Arkeologissa tutkimuksissa löydettiin yhteensä 12 noin vuosilta 1632−1725 peräisin olevaa rahaa. Runsaiden rahalöytöjen perusteella kaivetun muinaisjäännöksen kohdalla on suurella varmuudella asuttu ennen Isovihaa. Rahat ovat tyypiltään yleisiä, eikä niitä toimiteta Museoviraston kokoelmiin.

Eläinluuta kaivettiin esiin noin 30 kg, suurimmaksi osaksi nautaa ja tämän jälkeen sikaa ja lammasta. Yli 3000 esinelöytöä koostuvat metalliesineistä, keramiikan sirpaleista, astia- ja pullolasista sekä esine- ja tasolasista, liitupiipuista, piistä sekä orgaanisista artefakteista. Löydöt ajoittuvat 1600–1700-lukujen taitteesta aina 1700–1800-lukujen taitteeseen asti.

Arkeologia kaivauksia tehtiin SKS:n rakennustyömaalla 2.11.–1.12.2020. Tutkimuksia johti arkeologi Juuso Koskinen Mikroliitti Oy:stä.

Makasiinien valmistuttua vuonna 2022 SKS palvelee asiakkaitaan pääosin Hallituskatu 1:ssä. Pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella toiminnalla SKS takaa asiakkailleen entistä parempaa palvelua sekä digitaalisesti että paikan päällä.

Tiedustelut: tiedotus@finlit.fi sekä arkeologi Juuso Koskinen, p. 040 192 5711