Avoimen Kalevalan kolmas osa on julkaistu

Avoin Kalevala. Kuva: Gary Wornell, SKS 2018.
29.10.2021 - 17:30
Kalevalan digitaalinen, kriittinen editio Avoin Kalevala -tutkimus- ja julkaisuhankkeen kolmas osa on julkaistu.

http://kalevala.finlit.fi/

Avoin Kalevala -edition kolmas osa sisältää sananselitykset kaikkiin Kalevalan 50 runoon. Sananselitysten tarkoitus on avata Kalevalan kieltä ja nykylukijalle vierasta sanastoa. Ne auttavat lukijaa seuraamaan eepoksen juonta ja ymmärtämään sen runollista ilmaisua.

Tieteelliset kommentaarit valaisevat erilaisia lähestymistapoja Kalevalaan. Kommentoitavat runokokonaisuudet (hääruno, Kullervo-runot ja Kalevalan viimeinen runo) edustavat Kalevalan erilaisia sisältöjä. Ne täydentävät Lönnrotin toimitustapojen analyysia sekä havainnollistavat Lönnrotin käytössä ollutta runoaineistoa ja tutkimushistoriallisia näkökulmia. Kommentaarit on toteutettu transkription annotaatioina ja niitä täydentävät laajemmat artikkelit Kullervo-, Maailmansynty- ja häärunoista. Maailmansyntyrunosta ja sen tutkimushistoriasta on erikseen kirjoittanut Lotte Tarkka. Artikkeli syventää Maailmansyntyrunon taustoja ja tulkintahistoriaa.

Ajatus Kalevalan kriittisestä laitoksesta on yhtä vanha kuin eeposkin. Avoimen Kalevalan tarkoituksena ei ole määritellä Kalevalaa yhdeksi kokonaisuudeksi, vaan havainnollistaa eepoksen moneen suuntaan avautuvaa luonnetta suullis-kirjallisena teoksena, kansalliseepoksena, myyttisenä ja modernina eepoksena, Lönnrotin toimitustyön ja 1800-luvun aatteiden risteymänä. Avoin Kalevala heijastelee myös Lönnrotin ajatusta Kalevalasta yhä uudestaan kehittyvänä prosessina, jonka nimenkin voi tarvittaessa vaihtaa: "Mitäs sinusta on nimi Kalevala? Saatta, jos tahtonetta, toisenki antaa" (kirje 12.4.1835 Keckmanille).

Avoimen Kalevalan kolmannen osan tutkimusryhmään ovat kuuluneet Niina Hämäläinen, Marika Luhtala, Juhana Saarelainen ja Venla Sykäri. Toteutus Omeka-alustalle: Maria Niku.

Kalevalan sananselityksistä tarkemmin Marika Luhtalan blogissa Kalevalan kieli on rikasta ja runsasta – onko se myös vaikeaa? (23.9.2021)

Avoin Kalevala, osa I. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2019.
Avoin Kalevala, osa II. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2020.
Avoin Kalevala, osa III. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2021.
http://kalevala.finlit.fi/