Eeva-Liisa Bastman väittelee suomalaisesta virsirunoudesta

30.5.2017 - 16:00
SKS:n Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa pohjolassa -tutkimushankkeen tutkija Eeva-Liisa Bastman väittelee 9.6.

Eeva-Liisa Bastmanin tutkimus käsittelee pietististen herätysliikkeiden piirissä 1700- ja 1800-luvun vaihteessa syntynyttä suomenkielistä virsirunoutta. Bastmanin tutkimus osoittaa, että virsipoetiikka perustuu retoriikkaan, suullisiin ilmaisumuotoihin sekä tutun repertuaarin kierrättämiseen ja uudelleenmuotoiluun. Analyyseissä esiin nousevien poeettisten piirteiden yhteiseksi nimittäjäksi osoittautuu virsien pyrkimys luoda yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja esittää sisäistä muutosta tavalla, joka kutsuu mukaan myös virren kuulijoita ja veisaajia.

Eeva-Liisa Bastman on yksi SKS:n monitieteisen tutkimushankkeen Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa Pohjolassa tutkijoista. Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uusi näkemys Itämeren alueen kulttuurisesta muutoksesta reformaation jälkeisellä ajalla. Siinä tarkastellaan yksityiskohtaisesti sosiokulttuurisia verkostoja, ilmaisun murrosta ja uskomusjärjestelmien ilmenemistä. Kun ne asetetaan historiallisiin yhteyksiinsä, haastetaan vallitseva käsitys vallan ja uskon instituutioiden sekä paikallisten yhteisöjen ja uskomusten välisistä suhteista. Hanke toteutetaan vuosina 2015–2019.

Eeva-Liisa Bastman: Poetiikka ja pietismi 1700- ja 1800-luvun suomalaisessa virsirunoudessa.

Väitöstilaisuus on perjantaina 9.6. kello 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, Helsinki, 3. kerros, sali 5.