Ensimmäinen laaja tutkimus eksistentialismista kotimaisessa kirjallisuudessa

Elise Nykänen: Suomalaiset sivulliset (SKS 2022)
10.8.2022 - 09:00
Uutuuskirja Suomalaiset sivulliset osoittaa, että modernistinen kirjallisuus käsittelee erilaisten sivulliskertomusten avulla kulttuurisesti vaikeina pidettyjä tunteita ja laajentaa normatiivisen tunneilmaisun piiriä.

1950-luvulla suomenkieliseen proosakirjallisuuteen ilmaantuu joukko sivulliseksi itsensä tuntevia muukalaisia, vieraita, outoja ja mieleltään järkkyneitä. 1900-luvun keskeisenä filosofiana ja aatevirtauksena vaikuttanut ranskalainen eksistentialismi edeltäjineen jätti jälkensä myös Suomessa ilmestyneeseen kaunokirjallisuuteen.

Elise Nykäsen teos Suomalaiset sivulliset – Eksistentiaalisten tunteiden kertominen 1950-luvun proosassa on ensimmäinen aihepiiriä yksityiskohtaisesti kartoittava tutkimus. Kirja tarkastelee eksistentiaalisia eli maailmassa olemista koskevia tunteita Kerttu-Kaarina Suosalmen, Lassi Nummen, Marko Tapion, Tyyne Saastamoisen ja Eeva-Liisa Mannerin proosassa.

Teos sisältää viisi tapaustutkimusta, joissa kuvataan sivullisen läpikäymää eksistentiaalista muutosta ja tunteita olemisen rajatilanteessa: vieraantumista, ahdistusta, häpeää ja syyllisyyttä sekä toisaalta merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia. Kaunokirjallisten tunnekuvausten ohella tutkimus tarkastelee tunne-esitysten yhteyksiä 1950-luvun melankoliseen tunneilmapiiriin ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja kartoittaa teosten vastaanottoa eli lukijassa herääviä tunteita.

Elise Nykänen on kotimaisen kirjallisuuden dosentti Helsingin yliopistossa.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/skst.1479.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi