Herra Martin lainsuomennos nyt verkossa

Nordströmin koodeksi
20.12.2022 - 09:15
SKS julkaisee vapaasti verkossa Nordströmin koodeksin, joka on saanut nimensä koodeksin SKS:lle lahjoittaneen J. J. Nordströmin mukaan. SKS:n arkistossa säilytettävä 1600-luvulta peräisin oleva kopio kuningas Kristofferin maanlaista toimitettiin SKS:lle vuonna 1860.

Kirkonmies Martinus Olavin (n. 1510–1585) 1580-luvulla laatima käännös kuningas Kristofferin maaseutuväestöä koskeneesta maanlaista on vanhin tunnettu lainsuomennos ja tiettävästi ensimmäinen suomenkielinen hallinnollinen tekstikokonaisuus. Suomennos tunnetaan seitsemästä eri kopiosta, joista vanhimpana pidetään Tukholman koodeksia. Nyt julkaistava SKS:n arkistossa säilytettävä kopio on laadittu 1600-luvulla. SKS sai koodeksin lahjoituksena valtionarkistonhoitaja Johan Jakob Nordströmiltä 6.6.1860.

Nordströmin koodeksi sisältää suomennoksen ns. Kuningas Kristofferin maanlaista, joka vahvistettiin kuningas Kristoffer Baijerilaisen hallitsijakaudella vuonna 1442. Kuningas Kristofferin maanlaki koostuu 14 kaaresta, jotka ovat Kuninkaankaari, Naimiskaari, Perintökaari, Maakaari, Rakennuskaari, Kauppakaari, Käräjäkaari, Rauhavalan kaari, Törkeitten asiain kaari, Tahallisen tapon kaari, Tapaturmaisen tapon kaari, Tahallisen haavoittamisen kaari, Tapaturmaisen haavoittamisen kaari ja Varkaankaari.

Tieto Martinus Olavista maanlain suomennoksen laatijana perustuu Johannes Buren mainintaan vuodelta 1609. Martinus toimi 1540-luvulla Tukholman suomalaisen seurakunnan pappina ja myöhemmin Rauman kirkkoherrana sekä kuningas Juhana III:n hovisaarnaajana. Lainsuomennos on ajoitettu 1580-luvun alkuun muun muassa vanhoista tilikirjoista löytyneiden mainintojen perusteella, joissa on merkintöjä Martinus-nimiselle saarnaajalle maksetuista palkkioista.

Martinuksen lainsuomennoksen kieli- ja kirjoitusasu poikkeaa huomattavasti nykysuomesta. Varhaisen kirjasuomen vakiintumattomuus näkyy myös suomennoksen kopioissa, joista voi tunnistaa eri murteiden piirteitä. Martinus teki käännöstyössään useita virheitä, jotka näkyvät myös Nordströmin koodeksissa. Martinuksen lainsuomennos todettiinkin pian puutteelliseksi, ja 1600-luvun alussa uuteen käännöstyöhön ryhtyi Kalajoen kirkkoherra Ljungo Thomae.

Aikaisemmin julkaistun Aitolahden koodeksin tapaan Nordströmin koodeksi sisältää korkealaatuiset faksimilekuvat ja käsikirjoituksen transkription. Aineisto on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa xml-muodossa. Edition myötä molempien SKS:n hallussa olevien 1600-luvun lainsuomennosten teksti on kokonaisuudessaan avoimesti saatavana ja haettavana verkossa.

Julkaisun suunnittelusta ja toteuttamisesta on vastannut FT, LuK ohjelmistokehittäjä Maria Niku.

https://editiot.finlit.fi/exist/apps/martti/index.html