Johtajalla on suuri rooli monen elämässä

Shakkilauta. Kuva: Pixabay
8.4.2021 - 13:30
SKS keräsi kokemuksia johtamisesta sekä johtamiseen liittyvistä mielikuvista ja havainnoista.

Johtaminen on varsin tutkittu aihe, josta edelleen tiedetään liian vähän. Etenkin johtajien ja johdettavina olevien ihmisten omat kokemukset ovat jääneet johtamistutkimuksessa vähälle huomiolle, vaikka ne olisivat tutkimukselle arvokkaita.

SKS:n Hyvä vai paha pomo? -muistitietokeruu tuotti kaikkiaan 82 kertomusta johtamisesta. Keruuseen vastanneet tarkastelivat johtamista niin johtajien ja esimiesten kuin henkilöstönkin näkökulmasta.

Vastaukset käsittelivät johtamista monipuolisesti eri näkökulmista. Monet, kuten lähes kaikki johtajina tai esimiehinä toimivat, kirjoittivat kokemuksistaan hyvän johtamisen näkökulmasta. On ymmärrettävää, että esimiehet pitävät itseään muita useammin taitavina johtajina. Myös henkilöstölle johtamisen hyvyys on ensiarvoista, sillä se luo työhyvinvoinnille kestävän perustan: ”Hyvä johtaja kuunteli ihmisiä, puuttui asioihin. Sain palautetta omasta työstäni! Minulta kysyttiin "mitä sinulle kuuluu!?” Periaatteena oli, että töihin pitää olla mukava tulla”.

Aina kaikki ei suju hyvin työpaikalla. Kertomukset huonosta johtamisesta eivät käsitelleet esimiehen satunnaisia kehnoja päiviä, vaan pitkäkestoista ja systemaattista ikävää kohtelua, jonka seurauksena kirjoittaja oli jopa joutunut jättämään työnsä tai vaihtanut alaa tai ammattia. Huonon johtamisen oloissa ei ole helppo työskennellä: ”Kaikkein kauhein kokemus on joutua olemaan näkymätön. Pomo ei tunnista minun olemassaoloani. Pomo ei tervehdi… Se tunne, että pomo ei huomaa, ei edes tervehdi, tuntuu lamaannuttavalta ja lannistavalta. Kurkkua kuristaa, päässä tuntuu huimausta, sydän ’pamppailee’, keskittymiskyky katoaa, lamaantumisen tunne valtaa mielen.”

Kirjoittajat kuvasivat johtamista usein muutostilanteiden kautta tai jatkuviksi muuttuneissa muutoksissa: ”Yritys oli kummallisessa jatkuvan muutoksen tilassa, jossa se seilasi kuin laiva avomerellä ilman ankkuria, majakkaa tai luotsia. Kaikenlaista kokeiltiin, mutta mihinkään kokeiluun ei sitouduttu eikä sitoutettu”.

Kertomukset osoittavat, miten suurta roolia johtaminen näyttelee monien kirjoittajien elämässä. Hyvin toimiessaan suhde esimieheen luo turvaa ja antaa työpaikan, jolle ihminen voi rakentaa elämäänsä. Jos ihminen kuitenkin ajautuu esimiehen kanssa syystä tai toisesta vaikeuksiin, heijastuu se ihmisen elämänkulkuun useimmiten ikävällä tavalla.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura järjesti Hyvä vai paha pomo? -keruun 15.8.2019–15.2.2020. Vastaukset on arkistoitu SKS:n arkistoon.

Kiitämme lämpimästi kaikkia keruuseen osallistuneita! Vastaajien kesken arvotut kirjapalkinnot on toimitettu voittajille.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, arkisto@finlit.fi