Kaivattu menetelmäteos lapsuuden historian tutkimuksesta

Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen (SKS 2022)
10.1.2023 - 09:00
Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen on ensimmäinen suomenkielinen menetelmäopas menneisyyden lapsuuden tutkimukseen. Monitieteinen teos kokoaa yhteen tuoreinta tutkimusta ja metodologista osaamista nopeasti kehittyvän lapsuuden historian kentältä.

Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen toimii oppaana menneisyyden lapsuuden moniääniseen maailmaan, sen aineistoihin, menetelmiin ja tutkimustraditioihin. Menneisyyden lapsia ja lapsuutta käsittelevää tutkimusta tehdään useilla tieteenaloilla, ja käytetyt käsitteet ja menetelmät vaihtelevat.

Teos johdattaa monitieteiseen ja alati kehittyvään tutkimuskenttään sekä sen menetelmällisiin erityispiirteisiin. Samalla se pohtii, miten lapsuuden historian keskeiset lähestymistavat ja kysymyksenasettelut ovat muotoutuneet ja millaisia vaiheita alan historiassa on mahdollista nähdä.

Teoksen luvut kiinnittyvät muun muassa arkeologiaan, etnologiaan, kasvatustieteisiin, kirjallisuudentutkimukseen, historiantutkimukseen sekä yhteiskuntatieteisiin. Kaikkia kirjoittajia yhdistää kiinnostus lapsuuden monipolviseen historiaan ja sen tulkinnan mahdollisuuksiin.

Lämpimästi tervetuloa Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen -kirjan julkistamistilaisuuteen 31.1.2023 klo 15.00–17.00! Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä SKS:n juhlasalissa (Hallituskatu 1, Helsinki) tai seurata ohjelmaa verkossa. Etäosallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/ht.288.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi