Kalevalasta digitaalinen kriittinen editio

9.2.2016 - 10:00
Niina Hämäläinen toimittaa Kalevalan Aino-runosta digitaalisen kriittisen edition SKS:n ja Kalevalaseuran pilottihankkeessa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Kalevalaseura ovat aloittaneet tutkimusprojektin, jonka tavoitteena on julkaista Kalevalan (1849) historiallis-kriittinen editio digitaalisessa muodossa. Mittava työ aloitetaan Kalevalaseuran rahoittamana pilottihankkeena, jossa tutkija Niina Hämäläinen toimittaa kriittisen edition Kalevalan Aino-runosta. Pilottihanke kestää kuusi kuukautta. Koko Kalevalan digitaalisen kriittisen edition toimitustyöhön etsitään parhaillaan rahoitusta.

Kalevalan historiallis-kriittinen editio tarkoittaa kommentoitua julkaisua, joka pohjautuu eepoksen lähdeaineiston laajaan tutkimukseen. Julkaisussa taustoitetaan eepoksen syntykontekstia ja historiaa sekä avataan sen yhteyksiä muuhun kirjallisuuteen ja aatehistoriaan. Lisäksi julkaisussa analysoidaan eepoksen käsikirjoitusten eri tasoja sekä kontekstualisoidaan Elias Lönnrotin toimitusvalintoja suhteessa aikakauden kirjallisiin ja yhteiskunnallisiin aatteisiin.

Vaikka Kalevalan tutkimustraditio on pitkä, eepoksesta ei ole vielä tehty digitaalista, modernia kriittistä editiota. Uusi editio palvelee käyttäjiä haku- ja lähdeaineistona sekä tarjoamalla selkeitä linkkejä Kalevalan aineistoon ja taustoihin. Nykytutkimus tarvitsee tuoreen, erilaisia käyttötapoja mahdollistavan edition. Se tarjoaa välineitä myös esimerkiksi koulujen tarpeisiin.

Tutkija Niina Hämäläisellä on syvällinen tuntemus kalevalamittaisista runoista, niiden pohjalta julkaistuista Kalevalasta ja Kantelettaresta sekä Lönnrotin toimitustyöstä.

Kalevala-tietopaketti, Kalevalan oppimistehtävät sekä Kalevalan ja Kantelettaren käsikirjoituksia SKS:n verkkosivulla.

Lisätietoja: FT Niina Hämäläinen, niina.hamalainen@finlit.fi, p. 044 236 6504