Kalle Päätalon järeää tuotantoa voi tutkia monesta eri näkökulmasta

Kalle Päätalo tutkijoiden silmin.
20.4.2022 - 09:00
Kirjailija Kalle Päätalon tuotanto kiinnostaa yhä useampia tutkijoita. Kevään kirjauutuus Kalle Päätalo tutkijoiden silmin kokoaa yhteen Päätalo-tutkimusta ja pohtii sen tulevaisuudenmahdollisuuksia, joita entisestään laajentaa Päätalon Iijoki-sarjasta koostettu laaja tekstikorpus.

Kaikkien tunteman kirjailijan Kalle Päätalon (1919–2000) mittava tuotanto on noussut viime aikoina myös tieteellisen mielenkiinnon kohteeksi. Etenkin Päätalon omaelämäkerrallinen Iijoki-sarja tarjoaa runsaan tutkimusaineiston eri tieteenalojen käyttöön. Sarja on julkaistu vuonna 2019 digitaalisena korpuksena, joka mahdollistaa entistä laajemmat tutkimusmahdollisuudet.

Maija Saviniemen toimittama uutuuskirja Kalle Päätalo tutkijoiden silmin tarkastelee Päätalon merkitystä historian kuvaajana, kielen käyttäjänä ja tallentajana sekä ihmisen heikkouksien ja vahvuuksien peilaajana. Monitieteinen teos syventyy Päätalon tuotantoon esimerkiksi muistitiedon tutkimuksen näkökulmasta. Näkyviin nostetaan myös se, että Koillismaan murteen lisäksi Päätalo tallentaa teoksiinsa runsaasti muitakin murteita, esimerkiksi hämäläismurteita.

Kirja ilmestyy 25. huhtikuuta, jolloin tulee kuluneeksi 65 vuotta Kalle Päätalon ensimmäisestä hylkäyskirjeestä kustantaja Werner Söderström Osakeyhtiöltä vuonna 1957. Hylkäävästä päätöksestä huolimatta kirjeessä kiiteltiin Päätalon taitoa kuvata elävästi ihmisiä ja ihmisten välisiä suhteita:

Tunsin pettymystä, mutta olin kirjeestä kuitenkin löytävinäni kuin toivon ipanoita. Mielestäni kirje ei ollut kirjoitettu läheskään tekokohteliaasti. Erikoisesti tartuin mainintoihin ”Teillä on taito kuvata elävästi ihmisiä ja ihmisten välisiä suhteita… ” ja ”Mutta ihmiskuvauksen sattuvuus ja vuoropuhelujen luontevuus ovat seikkoja, joitten takia Teidän ei kannata jättää kirjallista harrastustanne tähän”.

Teoksen toimittaja Maija Saviniemi on Oulun yliopiston suomen kielen yliopistonlehtori. Hänen tutkimusintresseissään on erityisesti Kalle Päätalon tuotannon digitoimisen mahdollistama tutkimus. Muut kirjoittajat ovat historiantutkijoita, kielitieteilijöitä ja kirjallisuudentutkijoita.

Teoksen julkistustilaisuus järjestetään maanantaina 25.4. kello 17–18 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella Tellus Stagella. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/j/63211342699.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/tl.271.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi