Kansallinen kulttuuriperintö kaikkien saataville

4.11.2015 - 08:30
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on saanut Avoin tiede ja kulttuuriperintö 2017 -hankkeelleen Jane ja Aatos Erkon säätiön 500 000 euron apurahan. Rahoituksen avulla SKS:n on mahdollista ottaa tieteen ja kulttuuriperinnön hankkeissaan konkreettinen askel kohti avoimia aineistoja.

SKS tuo Avoin tiede ja kulttuuriperintö -hankkeissaan keskeistä kulttuuriperintöämme ja humanistisen alan tutkimusta kaikkien kansalaisten saataville. Aikajänne yltää keskiajan käsikirjoituksista nykypäivän kouluihin. Julkaisemme aineistoja verkossa vapaasti käytettäviksi itsenäisyyden juhlavuoteen 2017 mennessä.

Vapaa pääsy tietoon
Suomalaisen humanistisen tutkimuksen uusimpien tulosten kansainvälinen levittäminen tehostuu, kun Studia Fennica -sarjan avoin verkkojulkaiseminen alkaa. Englanninkielinen Studia Fennica -tiedekirjasarja on ilmestynyt vuodesta 1933. Sarja tarjoaa myös kansainvälisille lukijoille ainutlaatuisen näkökulman suomen kieleen, kirjallisuuteen, historiaan ja suomalais-ugrilaisiin kulttuureihin. Sarjan monografiat ja antologiat edustavat kielen-, kulttuurin- ja historiantutkimuksen uusimpia tuulia niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tutkimuskentällä.

SKS:n Avoin tiede- ja kulttuuriperintö 2017 -hankkeen raportti open access -julkaisemisesta.

Kuva tästä päivästä talletetaan nyt
Mitä meistä on jäljellä sadan vuoden päästä? Minusta jää jälki -arkistopedagogiikan kehittämishankkeessa koululaiset eri puolella Suomea kertovat sanoin, kuvin ja äänin omasta elämästään ja ajastaan tulevaisuuden ihmisille. Samalla tuotetaan vapaasti verkossa olevia arkistopedagogisia oppimisaineistoja koulujen kulttuuriperintökasvatuksen tueksi. Hankkeen kautta lisääntyy ymmärrys siitä, mitä arkistoissa on ja miksi se on tärkeää: tuottamalla aineistoa arkistoon, tulee sinun kokemuksistasi ja muistoistasi osa yhteistä kulttuuriperintöä.

Historia auttaa ymmärtämään
Codices Fennici - Suomen keskiajan ja 1500-luvun käsikirjoitusten tutkimus- ja digitointihankkeessa Suomen vanhin kirjallinen kulttuuri tuodaan tutkijoitten ja suuren yleisön saataville digitaalisena. Suomessa on säilynyt varsin runsaasti keskiaikaisia kirjallisia lähteitä. Varhaiset käsikirjoitukset kertovat niin monikielisestä tekstituotannosta Suomen alueella kuin yhteyksistä muualle Eurooppaan. Ne ovat se pohja, jolta suomalainen kirjallinen kulttuuri ja suomen kieli ovat kehittyneet.

Vuonna 2017 SKS julkaisee verkossa vapaasti käytettäväksi Elias Lönnrotin kirjeenvaihdon digitaalisen tieteellisen edition. Editio sisältää yli 2 500 alkuperäisen kirjeen transkriptiot kommentaareineen sekä SKS:n arkistossa säilytettävien kirjeiden digitoidut kuvat. Tutkimuskäytön lisäksi editiota lukemalla voi tutustua 1800-luvun suomalaista kieltä ja kulttuuria luoneen sivistyneistön ajatusmaailmaan.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tehtävään on alusta saakka kuulunut tiedon avoimuuden edistäminen. Kun seura perustettiin 1831, se tapahtui uudistamalla suomen kieltä, kokoamalla kansanperinnettä ja julkaisemalla suomenkielistä kirjallisuutta. Vajaassa kahdessa sadassa vuodessa SKS on luonut ainutlaatuisen suomalaisen kulttuurin tietovarannon, jonka äärelle kaikilla on pääsy. Tänä päivänä sisäänkäyntinä tietoon on verkko ja sähköinen julkaiseminen. SKS vastaa jo nyt useiden digitaalisten aineistojen kehittämisestä ja ylläpidosta (mm. Kansallisbiografia, SKVR-tietokanta, Suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot).

Lisätietoja: SKS:n pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen, p. 040 560 9879