Käsittämätön Kalevala – Avoin Kalevala

Avoin Kalevala. Kuva: Gary Wornell, SKS 2019.
6.5.2019 - 10:00
Ilmestymisestään, vuodesta 1835 asti Kalevalasta on tiedetty enemmän mitä se on kuin mitä siinä on. Kansalliseepoksena Kalevala on suuresti tunnustettu, Lönnrotin teoksena ja suullista runokulttuuria heijastavana moneen kertaan tulkittu, mutta lopulta vähän tiedetty ja luettu.

kalevala.finlit.fi

Avoin Kalevala tutkimus- ja julkaisuhankkeen lähtökohtana oli, että Kalevalan ei tarvitse olla käsittämätön, vaan se on mahdollista ymmärtää moniin suuntiin avautuvana kertomuksena. Kalevala on kansanrunoutta ja Elias Lönnrotin tulkintaa, se sisältää sekä myyttisen maailmankuvan aineksia että 1800-luvun yhteiskunnan ajatusrakennelmia. Kalevalassa kaikuvat samanaikaisesti mennyt ja moderni aika.

Kalevala on monta, ainakin viisi, jopa seitsemän, eri versiota ja lukemattomia tulkintoja. Tähän suuntaan eeposta hahmotteli myös sen tekijä: – Nykyisin koossaolevista runoista voitaisiin saada seitsemänkin Kalevalaa, kaikki erilaisia, kirjoitti Elias Lönnrot Fabian Collanille 25.5.1848.

Kalevalan ensimmäisessä kriittisessä laitoksessa, Avoin Kalevala -verkkojulkaisussa puretaan Kalevalaan liittyviä ajatusrakennelmia ja myyttejä tutkimalla eepoksen moninaisuutta ja monikerroksellisuutta hyödyntäen Kalevalan rikasta tutkimushistoriaa. Julkaisussa selitetään Kalevalan sanoja, avataan eepoksen monivaiheista syntyprosessia, Lönnrotin toimitusvalintoja, rikasta kansanrunoaineistoa Kalevalan takana sekä Lönnrotin työskentelyyn vaikuttavia aatteellisia keskusteluja. Verkossa julkaistavana tutkimuksena se avautuu myös laajemmalle käyttäjäkunnalle, mahdollistaa kattavan tekstihaun ja yhteydet muuhun digitaaliseen Lönnrotin aineistoon, kuten kirjeenvaihtoon ja Lönnrotin tallentamiin kansanrunoihin. Edition ensimmäinen osa sisältää vuoden 1849 Kalevalan runot 1−15 sekä Kalevalan 1835 ja 1849 painosten esipuheet.

Avoin Kalevala -edition ensimmäisen osan on toteuttanut monitieteinen, FT Niina Hämäläisen ohjaama tutkimusryhmä, johon kuuluvat: folkloristit FT Niina Hämäläinen ja FT, dos. Venla Sykäri, kulttuurihistorioitsija FT (väit.) Juhana Saarelainen sekä kielentutkija FM Marika Luhtala ja kielen- ja kirjallisuudentutkija FM Reeta Holopainen. Julkaisun on rakentanut Omeka-alustalle FT, LuK, ohjelmistokehittäjä Maria Niku. Julkaisun suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut Avoin Kalevala -tutkimusryhmä yhdessä Maria Nikun kanssa. Ulkoasun on suunnitellut graafikko Marko Myllyaho.

Avoin Kalevala -hanketta on SKS:n lisäksi rahoittanut Alfred Kordelinin säätiö.