Kati Kallio tutkijatohtoriksi SKS:aan

14.6.2017 - 13:45
FT Kati Kallio on Suomen Akatemian tutkijatohtori kolmivuotiskauden 2017−2020.

Kati Kallio on yksi Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan tutkijatohtoreista syksystä 2017 syksyyn 2020. Hänen tutkimusaiheensa on moniselitteinen ja sekamuotoinen suullinen poetiikka: ilmaisun rekisterit ja uskon kerrostumat läntisessä Suomessa 1564–1900.

Nyt alkava tutkimushanke laventaa Kati Kallion tutkimusteemoja idästä länteen, Länsi-Suomen alueen historiallisiin paikalliskulttuureihin. Hänen mukaansa Karjalan eri alueilta ja Inkeristä tallennetut suullisen runouden aineistot ovat niin hienoja ja runsaita, että ne ovat vetäneet puoleensa myös suuren osan tutkimuksesta. Nyt tarkastellaan sitä, mitä läntisemmästä Suomesta on tallentunut, ja minkälaisissa suhteissa erilaiset suullisen ja kirjallisen runouden muodot ovat toisiinsa, paikalliskulttuureihin ja erilaisiin uskomusjärjestelmiin. Kallio pohtii myös sitä, millä tavoin erilaisia runomuotoja ja paikalliskulttuureita on tutkimuksessa 1800-luvulta alkaen arvotettu.

− Tarkoitukseni on tehdä yhteistyötä samoista aihepiireistä ja aineistoista kiinnostuneiden eri alojen tutkijoiden kanssa ja saada joitain aineistokokonaisuuksia helpommin käytettäviksi myös muille kiinnostuneille. SKS on tutkijatohtorihankkeelleni luonteva sijaintipaikka monitieteisyyden, aineistoihin liittyvän asiantuntemuksen sekä samaan aihepiiriin liittyvän akatemiahankkeen vuoksi.

Väitöstutkimuksessaan Laulamisen tapoja. Esitysareena, Rekisteri ja paikallinen laji länsi-inkeriläisessä kalevalamittaisessa runossa (2013) Kati Kallio lähestyi usein vain teksteinä tutkittuja suullisia runoja kolmesta näkökulmasta: siitä, millä tavoilla runoja esitettiin, minkälaisissa tilanteissa niitä käytettiin sekä miten laulajat itse laulujaan ja laulamistaan määrittivät. Hän oli mukana SKS:n akatemiahankkeessa Suulliset ja kirjalliset kulttuurit keskiajalla ja uuden ajan alussa (2011–2015).

Tutkijatohtorin pestinsä ajan Kati Kallio työskentelee SKS:ssa. Hän on myös mukana Suomen Akatemian Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa Pohjolassa
-tutkimushankkeessa (2015–2019) SKS:ssa. Hankkeessa haetaan monitieteisin keinoin − historian, folkloristiikan, etnomusikologian ja kirjallisuudentutkimuksen menetelmien keinoin – uutta näkemystä Itämeren alueen kulttuurisesta muutoksesta reformaation jälkeisellä ajalla.