Kattava perusteos muistitietotutkimuksesta

Muistitietotutkimuksen paikka — Teoriat, käytännöt ja muutos Savolainen, Ulla; Taavetti, Riikka
20.9.2022 - 09:00
Muistitietotutkimuksen paikka tarjoaa ajantasaisen johdatuksen muistitietotutkimukseen ja sen mahdollisuuksiin. Kirja pohjautuu uusimpaan tutkimukseen ja tuo esille sekä muistitietotutkimuksen historiaa että nykypäivää. Teos on SKS:n 100. avoimesti ilmestyvä julkaisu.

Muistitietoa eli menneisyyttä koskevaa subjektiivista ja yhteisöllistä tietoa hyödynnetään monilla tieteenaloilla. Suomalaisella muistitietotutkimuksella onkin vankat siteet paitsi historiantutkimukseen myös folkloristiikkaan ja etnologiaan.

Uutuuskirja Muistitietotutkimuksen paikka – Teoriat, käytännöt ja muutos on tuore katsaus muistitietotutkimuksen luonteeseen ja mahdollisuuksiin. Kattava perusteos esittelee muistitietotutkimusta ennen ja nyt sekä sen roolia ja merkitystä yhteiskunnassa. Kirjassa lähestytään muistitietotutkimuksen teorioita, menetelmiä ja aineistoja monipuolisten, kirjoittajien omiin tutkimuksiin pohjautuvien tapausesimerkkien kautta.

Teoksessa muistitietotutkimus ymmärretään tieteidenvälisenä ja monitieteisenä kenttänä. Kirja suhteuttaa muistitietotutkimusta historian- ja kulttuurien tutkimuksen tieteenaloihin ja jäsentää sen yhteyksiä muun muassa kansainväliseen oral history -liikkeeseen, kulttuuriseen muistitutkimukseen ja digitaalisiin ihmistieteisiin.

Kirjoittajat ovat muistitietotutkimuksen asiantuntijoita eri tieteenaloilta.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/skst.1478.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi