Kirjan kasvot valittiin vuoden parhaaksi taidekirjaksi

11.6.2018 - 17:00

Ville Hännisen teos Kirjan kasvot – Sata vuotta suomalaisia kirjankansia (SKS 2017) voitti Iittalan valtakunnallisen taidekirjapäivän kilpailun. Hämeenlinnan kaupunginkirjaston vuosittain järjestämään taidekirjakilpailuun voivat osallistua edellisenä vuonna julkaistut teokset kuvataiteiden, muotoilun ja arkkitehtuurin alalta.

Iittalan valtakunnallinen taidekirjapäivä järjestettiin nyt jo 21. kertaa. Vuodesta 2010 lähtien kilpailun järjestämisestä on vastannut Hämeenlinnan kaupunginkirjasto. Voittajaa valitessa arvostetaan mm. kirjan näkökulman kiinnostavuutta, aiheen käsittelyn omaperäisyyttä sekä teoksen onnistunutta typografista ulkoasua. Parhaan taidekirjan valitsee vuosittain valittava palkintolautakunta. Tänä vuonna palkintokuntaan kuuluivat kuvataiteilija ja taidekuraattori Pirjo Heino (puheenjohtaja), mainonnan suunnittelija Aino Krohn ja Hämeenlinnan taidemuseon amanuenssi Maria Laine. Sihteerinä toimi palvelupäällikkö Irmeli Isokivijärvi Hämeenlinnan kaupunginkirjastosta.

Voittaja palkittiin Eliel Aspelin -palkinnolla Iittalassa Kalvolan kirjastossa lauantaina 9.6. järjestetyssä palkintojenjakotilaisuudessa. Palkintolautakunta oli valinnassaan yksimielinen.

Tuomariston perustelut:

Kirjan kasvot – Sata vuotta suomalaisia kirjankansia -teoksessa on erittäin kiinnostava näkökulma aiheeseen, moniulotteinen – suomalaisen kirjallisuuden historiaa, kuvitustaiteen historiaa ja Suomen historiaa käsittelevä tiiliskivimäinen tietopankki.

Ville Hännisen valitsema näkökulma on hyvin mielenkiintoinen ja se nivoo kiinnostavalla tavalla yhteen Suomen satavuotiasta historiaa, maamme kirjallisuutta ja kuvitustaidetta. Kuvitustaiteella on erikoinen historia – se oli pitkään aliarvostettu taiteenlaji – tai oikeastaan sitä ei edes varsinaisesti pidetty taiteena, edes itse kuvittajien parissa. Vasta viime vuosikymmeninä suomalaisia kuvitustaiteen mestareita teoksineen on alettu nostaa ansaitsemaansa asemaan. Hännisen kirja on tässä mielessä hyvä ja tarpeeseen tullut lisäys alan julkaisuiden joukossa. Vaikka kirjassa käsitellään aihetta monesta eri näkökulmasta, on lähtökohta silti kuvitustaiteessa ja sen monipuolisessa esittelemisessä lukijalle. Hänninen levittää eteemme edustavan kattauksen kirjojemme kansien tekijöitä – hän ei tyydy rajoittumaan vain keskeisimpiin tekijöihin, vaan pyrkii rakentamaan kokonaiskuvaa, läpileikkausta moninaisesta kuvittajajoukosta. Hän pyrkii luomaan kuvaa moninaisesta kuvitustyylien kirjosta kautta aikakausien. Samalla kuin ohimennen tulee myös tutustuttua suomalaiseen kirjallisuuteen ja kirjailijoihin. Erinomainen väline aikamatkalla suomalaisen kuvitustaiteen ja kirjallisuuden parissa.

Kirjan ulkoasu on erittäin onnistunut. Jo kirjan kansi houkuttelee tarttumaan julkaisuun. Kansikuva on valittu oivallisesti – Sinuhe egyptiläinen on taatusti tunnetuimpia kirjankansia suomalaisille. Sen tunnistavat myös ne, jotka eivät koskaan ole itse kirjaa lukeneet. Myös taitto ja painotyö on korkealuokkaisesti toteutettu.

Lisätietoja: Irmeli Isokivijärvi, Hämeenlinnan kaupunginkirjaston palvelupäällikkö, puh. 050 509 0067

Kuva (Hämeenlinnan kaupunginkirjasto): Vuoden 2017 parhaasta taidekirjasta palkittiin Ville Hänninen (keskellä). Kuvassa myös kunniamaininnan saaneet Yrjö Sepänmaa, Liisa Heikkilä-Palo, Markku Valkonen ja Pekka Niemelä. Kuvasta puuttuu kunniamaininnan saanut Ville Lenkkeri.