Kirsi Keravuori SKS:n tiedekustantamon johtajaksi

Kuva: Gary Wornell, SKS.
22.9.2020 - 15:45
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskuksen toimituspäällikkö FT, VTM Kirsi Keravuori on nimitetty SKS:n tiedekustantamon johtajaksi.

Kirsi Keravuori on vastannut vuodesta 2002 SKS:n biografiakeskuksen esimiehenä Kansallisbiografiasta ja muista henkilöhistoriallisista julkaisuhankkeista sekä avoimen tieteen verkkojulkaisuista. Hän on osallistunut useiden tieteellisten toimituskuntien työhön ja ollut mukana perustamassa SKS:n monitieteistä tutkimusosastoa.

Väiteltyään Suomen historiasta 2015 hän on julkaissut artikkeleita ja monografian kirjeenvaihdon tutkimuksen, meri- ja rannikkohistorian sekä digitaalisten ihmistieteiden aloilta. Hän on toiminut tieteen kentällä konferenssien järjestäjänä, vertaisarvioijana, väitöskirjan ohjaajana sekä SKS:n tutkimusetiikan tukihenkilönä.

Kirsi Keravuori on työskennellyt aikaisemmin Suomen Historiallisessa Seurassa, Kansallisarkistossa sekä historian alan tilaustutkimusten kirjoittajana ja toimittajana.

Vuoden 2021 alusta SKS:n vertaisarvioitujen tiedekirjojen avoimesta julkaisemisesta vastaa SKS:ssa tiedekustantamo, ja tietokirjojen ja oppimateriaalien julkaiseminen siirtyy seuran kokonaan omistamalle SKS Oppi ja Tieto Osakeyhtiölle, jonka kokoaikaiseksi toimitusjohtajaksi siirtyy SKS:n nykyinen kustannusjohtaja Tero Norkola. 

Tiedustelut: pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen, p. 040 560 9879