Kohtaamisia turvapaikanhakijoiden kanssa

Kuva: Punaisen Ristin kuva-arkisto/Stefan Bremer
23.10.2018 - 11:15
Oletko tehnyt vapaaehtoistyötä turvapaikanhakijoiden parissa? Tutkijat ovat nyt kiinnostuneita kokemuksistasi.

Syksyllä 2015 Suomeen saapui n. 32 000 turvapaikanhakijaa. Heitä vastaanottamassa oli tuhansia suomalaisia. Monet vastaanottajista olivat vapaaehtoisia, jotka hakeutuivat työhön esimerkiksi SPR:n tai sosiaalisessa mediassa perustettujen verkostojen kautta. Vapaaehtoistyö on luonut tärkeän turvaverkon saapujille ja vaikuttanut monella tapaa myös tekijöidensä elämään.

Vapaaehtoisena turvapaikanhakijoiden parissa toimineet voivat lähettää kertomuksia lyhyt- ja pitkäaikaisesta vapaaehtoistyöstä, henkilökohtaisista kohtaamisista ja toiminnasta sosiaalisen median verkostoissa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. Kirjoitukset voivat käsitellä esimerkiksi syitä hakeutua auttamaan turvapaikanhakijoita, vapaaehtoistyötä käytännössä tai työssä käytettyjä viestinnän kanavia.

Kohtaamisia-muistitietokeruun järjestävät SKS, folkloristiikan yliopistonlehtori Kirsti Salmi-Niklander ja viestinnän apulaisprofessori Mervi Pantti Helsingin yliopistosta sekä erikoistutkija Sofia Laine Nuoristotutkimusverkostosta.

Keruuaineisto arkistoidaan SKS:n arkistoon. SKS tiedottaa tuloksista syksyllä 2019 ja arpoo kaikkien vastaajien kesken palkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi