Kristofferin maanlain suomennos nyt verkossa

14.6.2021 - 09:00
SKS julkaisee vapaasti verkossa Codex Aitolahden, joka on nimetty löytöpaikkansa pirkanmaalaisen Aitolahden pitäjän mukaan. 1640-luvulla laadittu suomenkielinen käännös kuningas Kristofferin laista toimitettiin SKS:lle vuonna 1963.

Aitolahden koodeksi on 1640-luvulle ajoitettu käsin kirjoitettu tekstikokoelma, joka sisältää suomen- ja ruotsinkielisiä tekstejä ja niiden lisäksi yksittäisiä latinankielisiä merkintöjä. Se on saanut nimensä löytöpaikkansa, Pirkanmaalla sijaitsevan Aitolahden pitäjän, mukaan. Koodeksi löytyi vuonna 1922 Aitolahdella sijaitsevan Kiikkisen talon navetan vintiltä.

Koodeksi sisältää suomennoksen ns. Kuningas Kristofferin maanlaista, joka vahvistettiin kuningas Kristoffer Baijerilaisen hallitsijakaudella vuonna 1442. Kuningas Kristofferin maanlaki koostuu 14 kaaresta, jotka ovat Kuninkaankaari, Naimiskaari, Perintökaari, Maakaari, Rakennuskaari, Kauppakaari, Käräjäkaari, Rauhavalan kaari, Törkeitten asiain kaari, Tahallisen tapon kaari, Tapaturmaisen tapon kaari, Tahallisen haavoittamisen kaari, Tapaturmaisen haavoittamisen kaari ja Varkaankaari.

Maanlailla on kolme nimeltä tunnettua suomentajaa: Martinus Olavi 1580-luvulla, Ljungo Thomae 1600-luvun alussa sekä Abraham Kollanius vuonna 1648. Aitolahden koodeksin lainsuomennos on Martinuksen ja Ljungon suomennoksista koostettu hybriditeksti, eikä sen kaltaista maanlain tekstiä tunneta toista kappaletta. Suomenkielisen lakikirjan lisäksi koodeksi sisältää erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä, kuten kirjeitä, määräyksiä, ohjeita ja sotalain tekstiä.

Murrepiirteiden perusteella tekijä on kotoisin hämäläismurteiden alueelta, mutta hänen henkilöllisyyttään ei tunneta. Lainsuomennoksen laatijaksi on arveltu Sääksmäellä syntynyttä lainlukijaa Hartvig Speitzia, mutta nykykäsityksen mukaan hänen osuudestaan tekstin valmistumiseen ei ole todisteita. Tutkimukseen perustuen kuitenkin tiedetään, että kyseessä ei ole itsenäinen käännöstyö, vaan tekstit on kopioitu eri lähteistä.

Nyt julkaistava editio sisältää korkealaatuiset faksimilekuvat ja käsikirjoituksen transkription. Aineisto on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa xml-muodossa.

Julkaisun suunnittelusta ja toteuttamisesta ovat vastanneet FT, LuK ohjelmistokehittäjä Maria Niku ja FT Harri Uusitalo, jolta SKS sai myös julkaisun esittelytekstin ja käsikirjoituksen transkription.

https://editiot.finlit.fi/exist/apps/codex-aitolahti/