Kunniamaininta Kansanvallan polkuja -teokselle

8.2.2019 - 15:00

Henrik Meinanderin, Petri Karosen ja Kjell Östbergin toimittama teos Kansanvallan polkuja – Demokratian kehityspiirteitä Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun lopulta 2020-luvulle on saanut kunniamaininnan Historian Ystäväin Liiton Vuoden historiateos 2018 -kilpailussa. Teos on julkaistu myös ruotsiksi (SLS, 2018).

Perustelut:

"Kansanvallan polkuja -antologia tuo suomalaisen kansanvallan kehitysteiden tutkimukselliseen kenttään vähemmän tutkitun, merkittävän teeman. Kymmenessä artikkelissa pohditaan sitä, mikä tekee Suomen ja Ruotsin demokratioista vakaita ja hyvin toimivia. Teoksessa lähestytään aihetta monesta näkökulmasta. Käsitellyiksi tulevat niin ulkopolitiikka, koulutus, media, politiikan teon muutokset kansanliikkeistä individualisoitumiseen, talous, geopolitiikka kuin sukupuolisyrjintä. Samalla avautuu todella pitkä linja Suomen ja Ruotsin historiaan alkaen keskiajan lopulta nykypäivään. Lukija oppii, ettei hyvinvointiyhteiskunta ole sattumaa eikä vain 1900-luvun viisaan sosiaalipolitiikan tulosta, vaan vuosisatojen kehityksen tulos, kun rinnakkaiset polut lopulta tuottivat hyvän yhteiskuntamallin.

Systemaattisesti toteutettu vertaileva tutkimusote suhteessa Ruotsin rinnakkaiseen kehitykseen on erittäin valaiseva. Pelkästään suomalaisiksi oletetut ilmiöt sijoittuvat uuteen kontekstiin, joka osoittaa kehitystä ohjanneiden yhteiskunnallisten impulssien kulkusuuntaa, ajallista yhteyttä ja niiden saamaa tukea sekä erityispiirteitä kummasakin maassa. Tarkastelu avaa myös laajempaa ymmärrystä siitä, mitä yhteiseksi ominaisuudeksi ja ylpeyden aiheeksi nähty pohjoismainen yhteiskunta tarkoittaa maakohtaisine erityispiirteineen. Artikkelit ovat tasokkaita ja muodostavat ehyen kokonaisuuden.

Teoksen tutkimuksellinen ote haastaa lukijaa ja vahva historiaosaaminen auttaa häntä. Tämä on historian harrastajan perusteos pohjoismaisen yhteiskunnan ymmärtämiseksi. Teoksen ajankohtaisuus on käsinkosketeltavaa, kun kansanvallan poluille on ilmaantunut uusia kiviä. Kysymys demokratian tulevaisuudesta on jälleen ajankohtainen."

Palkintoraatiin kuuluvat lehtori Vuokko Aromaa, rehtori Ville Marjomäki sekä professori Aura Korppi-Tommola (puheenjohtaja).

Lisätietoja:
Professori Aura Korppi-Tommola, aura.korppi@gmail.com, p. 040 558 7245