Lapsuus lähiössä: nostalgiaa ja kansalaisaktiivisuutta

Palokankaan lähiö Kajaanissa vuonna 1969. Kuvaaja: Maila Hietala
25.4.2017 - 14:00
Lapsuuteen lähiössä liittyy nostalgiaa ja kansalaisaktiivisuutta. SKS keräsi kansalaisten lähiömuistoja 1950-luvulta tähän päivään.

Lähiöitä on rakennettu Suomeen 1950-luvulta lähtien. SKS:n Lapsuus lähiössä -muistitietokeruu tuotti 70 kuvausta ja muistoja kaikilta vuosikymmeniltä. Enemmistö lähiölapsuusmuistoista sijoittuu Uudenmaan alueelle. Merkittäviä eroja eri lähiöiden tai maantieteellisten alueiden välillä ei kuvauksissa ollut.

Suurin osa kertojista koki lähiön turvallisena ja kaikin puolin erinomaisena paikkana lapselle varttua. Lähiössä leikkipaikat, harrastukset, palvelut ja luonto olivat lähellä. Leikkikavereista ei ollut koskaan pulaa, ja hädän tullen löytyi aina jonkun oven takaa avulias aikuinen. Eivätkä leikit rajoittuneet vain pihaan, rappukäytävään, kellariin tai leikkipuistoon, etenkin uudet tai nuoret lähiöt tarjosivat lapsille jännittäviä leikkipaikkoja myös metsissä sekä jättö- ja rakennustyömailla. 

Yhteiskunnalliset muutokset kuten lama, maahanmuuton lisääntyminen ja teknologian kehittyminen erottivat viime vuosikymmenille sijoittuvat kuvaukset aiemmista. Toisaalta moni asia, kuten leikeistä keinu- ja kiipeilyleikit, kirkonrotta ja kymmenen tikkua laudalla, vaikuttaa pitäneen pintansa vuosikymmenestä toiseen.  

Nostalgia on häivyttänyt muinoin niin tarkat talojen väliset reviirirajat ja jännitteet. Nyt entiset lähiöiden lapset ovat löytäneet toisensa Facebookin kaupunginosaryhmissä. Lapsuuden maisemissa saatetaan käydä tunnelmoimassa ja jotkut jopa harkitsevat muuttoa takaisin – elleivät ole jo muuttaneet.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kiittää kaikkia muistitietokeruuseen osallistuneita kulttuuriperintömme kartuttamisesta. Vastanneiden kesken on arvottu kolme kirjapalkintoa, jotka on jo toimitettu perille.

SKS järjesti muistitietokeruun Lapsuus lähiössä 15.9.2016–15.3.2017.  Aineisto on SKS:n arkistossa tutkijoiden käytettävissä käyttösääntöjen mukaisesti.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, 0201 131 240, arkisto@finlit.fi

Kuva: Palokankaan lähiö Kajaanissa vuonna 1969. Kuvaaja: Maila Hietala