Lukupiirit avartavat maailmankuvaa

Kuva: Gary Wornell
10.12.2018 - 12:45
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura keräsi viime kevään ja kesän aikana muistoja lukupiireistä ja niihin liittyvistä lukukokemuksista.

Kerro lukupiiristäsi! -keruu päättyi syyskuun lopulla ja siihen osallistui 40 kirjoittajaa. Vastauksia kertyi yhteensä 161 sivua ja niihin sisältyi myös monia mielenkiintoisia listauksia lukupiireissä luetuista kirjoista.

Vastaajille lukeminen oli tärkeä ja pitkään jatkunut harrastus, ja monet olivat jopa ammattinsa puolesta olleet kirjallisuuden kanssa tekemisissä. Vastaajat halusivat lukupiiritoiminnan kautta tutustua monipuolisesti kirjallisuuteen, oppia uutta ja saada uusia näkökulmia lukemaansa keskustelujen kautta. Monissa lukupiireissä maailmankuvan avartaminen eri maiden ja alueiden kirjallisuuden kautta oli tärkeää, ja kirjallisuutta haluttiin lukea mahdollisimman laajasti kaikista maailman kolkista. Myös kotimaista kirjallisuutta haluttiin kunnioittaa ja lukea esimerkiksi Finlandia-palkittuja teoksia.

Lukupiireissä luetaan sekä klassikoita, uutuuskirjoja että kaikkea siltä väliltä, enimmäkseen kuitenkin kaunokirjallisia romaaneja. Vastauksista välittyi ennakkoluuloton asenne yli genrerajojen sellaistakin kirjallisuutta kohtaan, johon ei muuten tarttuisi. Monissa lukupiireissä valitaan esimerkiksi jokaiselle kokoontumiskerralle tai pidemmälle ajanjaksolle jokin teema. Joskus teemaan kuuluu myös lukupiirien vetäjien pukeutuminen teeman mukaan tai jopa teeman mukainen miljöö. Tilaisuuksien alussa vetäjät usein kertovat taustaa kirjailijasta, ja sen jälkeen siirrytään keskustelemaan. Joitakin kirjailijavieraitakin olivat lukupiirit saaneet.

Verkkolukupiirejä useimmat vastaajista eivät olleet kokeneet omakseen, vaan tärkeää oli nimenomaan paikan päällä ihmisten kanssa kohtaaminen, jolloin keskusteluakin syntyi luontevasti. Internetillä oli kuitenkin tärkeä merkitys monien lukupiireille ja lukuharrastukselle – eritoten kirjasuositusten löytämistä ja jakamista varten esimerkiksi kirjablogien kautta. Kirjavinkkejä lukupiiriläiset löysivät myös esimerkiksi televisiosta ja lehdistä.

Keruuseen osallistui sekä naisia että miehiä, mutta vastauksissa korostui monien lukupiirien naisenemmistö. Lukupiireihin osallistui eri-ikäisiä ihmisiä nuorista opiskelijoista lähtien. Enemmistö keruussa mainittujen lukupiirien jäsenistä vaikutti kuitenkin olevan eläkeikäisiä tai eläkeikää lähestyviä.

Lukupiirit kokoontuivat varsin säännöllisesti, usein esimerkiksi kerran kuukaudessa. Kokoontumisia pidettiin esimerkiksi kirjastoissa, kahviloissa ja ennen kaikkea lukupiirien jäsenten kodeissa. Useissa lukupiireissä käytäntönä oli, että tilaisuus pidetään vuorotellen jokaisen jäsenen kotona. Usein illan emäntä tai isäntä sai myös valita kyseistä kertaa varten luettavan kirjan ja huolehtia kahvi-, tee- tai jopa illallistarjoiluista.

Hyvästä kahvista tai ruuasta, sekä innostavista keskusteluista ja kuulumisten vaihtamisesta nauttiminen korostui monissa vastauksissa. Lukupiirien tarkoituksena olikin monille paitsi kirjallisuuteen tutustuminen, myös hauskanpito, uusien ystävien löytäminen ja yhteyden pitäminen vanhoihin ystäviin. Usein keskustelu siirtyi kirjallisuuskeskustelun jälkeen vapaamuotoisempaan keskusteluun, jossa jaettiin niin ilot kuin surut.

SKS järjesti Kerro lukupiiristäsi! -muistitietokeruun 16.3.–30.9.2018. Vastaukset on arkistoitu SKS:n arkistoon.

Kiitämme kaikkia keruuseen osallistuneita! Vastaajien kesken arvotut kirjapalkinnot on postitettu voittajille.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, 0201 131 240, arkisto@finlit.fi