Mie, sie ja kaikki karjalaiset

Kuva: Riitta Stirkkinen
4.12.2018 - 16:15
Mikä on karjalaisten omakuva 2000-luvulla? Kerro Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle karjalaisuudesta.

Ovatko karjalaiset yhä yhteisöllisiä? Millaista on kaupunkikarjalaisuus? Miten siirtolaisuuden, pakolaisuuden ja evakkouden kokemukset vaikuttavat karjalaisuudessa – vai vaikuttavatko?

Kaikki itsensä karjalaiseksi kokevat voivat lähettää kertomuksia omasta sekä perheensä ja yhteisönsä karjalaisuudesta SKS:lle. Muistot voivat liittyä esimerkiksi omaan perhetaustaan, siirtolaisuuteen, pakolaisuuteen tai evakkouteen, kaupunkikarjalaisuuteen tai yhdistystoimintaan.

Karjalaisuus 2000-luvulla -muistitietokeruun järjestävät SKS, Karjalan Sivistysseura, Urbaani karjalaisuus -hanke sekä Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit -hanke.

SKS tiedottaa tuloksista syksyllä 2019 ja arpoo kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Vastausohjeet: www.finlit.fi/karjalaisuus

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi