Mistä kirjoitettiin, kun kirjoitustaito piti hankkia itse?

Kynällä kyntäjät
21.2.2018 - 14:00
Kynällä kyntäjät -verkkosivustolla ihmiset kertovat elämästään aikana, jolloin kirjoittaminen ei ollut vielä tavallinen taito. Sivusto avaa historian tapahtumia tavallisten ihmisten kokemina ja raottaa ovea myös heidän yksityiseen elämänpiiriinsä.

Kynällä kyntäjät -verkkosivustolla 22 suomalaista kansanmiestä ja -naista kertoo omin sanoin elämästään. Mukana on esimerkiksi päiväkirjamerkintöjä, muistelmia, kirjeitä ja lehtikirjoituksia. Vanhin teksti on 1600-luvulta, nuorin vuodelta 1918. Sivusto pohjautuu yli kymmenen vuotta jatkuneisiin kirjallistumisen vaiheita Suomessa kartoittaneisiin tutkimushankkeisiin

”Sanomakirjallisuudetta olis yhtä tukala ja waiwaloinen elämä kuin pahan-tekiällä wankihuoneessa. Wahingot ja epäkohtaisuudet, joita sen puutos synnyttäisi, ei olisi helpompi kärsiä. Kansan toiweet jäisi esittelemättä, asiat keskustelematta, hywät ja pahat työt ilmottamatta, hallituksen toimet tarkastamatta ja ajan henki rientoinensa pysyisi kuolleena kaikissa kohdissa ja keskuuksissa” – Tapani Kärkösen kirjoitus sanomalehtien merkityksestä, Sanomia Turusta 7.4.1865

Kynällä kyntäjät sisältää

  • 22 itseoppineen kansankirjoittajan elämäkertaa
  • pienoisartikkelit kirjoittajien käyttämistä tekstilajeista allakkamerkinnöistä näytelmäkäsikirjoituksiin
  • alkuperäiset dokumentit ja niiden puhtaaksikirjoitukset
  • katsauksen kirjoitustaidon yleistymiseen Suomessa
  • kymmeniä oppimistehtäviä lähinnä yläkoulujen ja lukioiden äidinkielen ja kirjallisuuden, historian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen käyttöön.

Sivuston on tuottanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. SKS pitää omalta osaltaan huolta siitä, että suomalaisen humanistisen tutkimuksen tulokset leviävät koko kansalaisyhteiskunnan käyttöön.

Lisätietoja: tiedotus@finlit.fi