Mistä Lönnrot kirjoitti Runebergille?

14.5.2018 - 18:30
Elias Lönnrotin kirjeet -verkkojulkaisussa on nyt luettavissa Lönnrotin kirjeet Runebergille.

Elias Lönnrotin kirjeet -verkkojulkaisu on nyt saanut merkittävän lisän: Elias Lönnrotin kirjeet Johan Ludvig Runebergille. 14 kirjeen ja konseptin kokoelma sisältää useita pitkiä matkakuvauksia Lönnrotin runonkeruumatkoilta 1830-luvulla. Runeberg julkaisi matkakertomuksia toimittamassaan Helsingfors Morgonblad -lehdessä.

Verkkojulkaisussa on nyt luettavissa lähes kaikki Lönnrotin lähettämät yksityiskirjeet. Suurin osa kirjeistä on vastaanottajakohtaisissa kokoelmissa, mutta Lönnrotin perhekirjeet ja pienet kokoelmat ovat molemmat erillisissä kokoelmissa.

Vuoden 2018 aikana aletaan julkaista Lönnrotin lähettämiä virallisia kirjeitä, joita ovat mm. kirjeet Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle ja yliopiston rehtorille sekä lääkintöhallitukselle lähetetyt selonteot.