Odotettu perusteos uushenkisyydestä – Yhä useammat etsivät merkitystä elämäänsä enkeleistä, meditaatiosta ja pelimaailmoista

Tiina Mahlamäki ja Minna Opas: Uushenkisyys (SKS 2022)
8.11.2022 - 09:00

Uushenkisyys tarjoaa tutkittua tietoa monimuotoisesta uushenkisyyden kentästä, joka vaikuttaa yhteiskunnan eri alueilla taiteesta ja kirjallisuudesta pelimaailmoihin sekä valmennus-, terveys- ja hyvinvointisektoreille. Teos on ensimmäinen suomenkielinen kokoomateos aiheesta.

Yhteiskunnan rationaalistumisesta ja maallistumisesta sekä uskonnottomuuden lisääntymisestä huolimatta ihmisillä on kaipuu lumoon ja pyhän kokemiseen. Juuri ilmestynyt teos Uushenkisyys tarjoaa uutta tutkimustietoa siitä, minkälaisia suuntia ja ulottuvuuksia tämä kaipuu on Suomessa saanut.

Uskontotieteilijät puhuvat 1900-luvun loppupuolella tapahtuneesta käänteestä yksilöllisyyteen ja henkisyyteen. Yhä useampi ihminen kuvaa itseään sanomalla: ”olen henkinen, en uskonnollinen”.  Uushenkiset ideat, harjoitteet tai toiminnot kiinnostavat entistä useampia. Uushenkisyys leviää erityisesti taiteen ja populaarikulttuurin tuotteissa. Varsinkin nuoremmat sukupolvet hylkäävät valmiita vastauksia tarjoavat instituutiot ja identifioituvat etsijöiksi; he haluavat löytää oman tapansa harjoittaa henkisyyttä.

Laaja kokoomateos esittelee uushenkisyyteen kytkeytyviä suuntauksia, niiden historiaa ja jatkumoita sekä uushenkisyydestä tehtyä tutkimusta. Ennen kaikkea teos tarjoaa uusia, tieteellisiä avauksia uushenkisyyden eri puoliin ja ulottuvuuksiin 2000-luvun Suomessa. Kirjan luvuissa tarkastellaan esimerkiksi enkelihenkisyyttä, äänimaljahoitoja ja meditaatiota, kanavointia ja reikihoitoja, pelimaailmoja ja taidetta. Uushenkisyyttä lähestytään muun muassa oppimisen, täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen, huumorin, institutionaalisten uskontojen ja valmennuksen näkökulmista.

Kirjan ovat toimittaneet Turun yliopiston uskontotieteen yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki ja ma. professori Minna Opas.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/tl.275.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi